Farmacja

Farmacja

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - kierunki studiów

Farmacja – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku farmacja na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biofizyka
 • biologia i genetyka
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • język łaciński
 • matematyka
 • botanika
 • chemia analityczna

 

Farmacja, według najkrótszej definicji, jest nauką obejmującą wiedzę o lekach. Oprócz dyscyplin ściśle związanych z problemami leków, takich jak farmacja stosowana czy farmakognozja, nauki farmaceutyczne obejmują wiele dziedzin pokrewnych, związanych ze środowiskiem i jego wpływem na zdrowie człowieka. Nie bez przesady można powiedzieć, że farmacja to dziedzina stara jak świat, ponieważ pierwsze wzmianki o stosowaniu leków pochodzą sprzed siedmiu tysięcy lat. Co oczywiste, na początku były to środki roślinne, a wiedza na ich temat przekazywana była ustnie z pokolenia na pokolenie. Z biegiem lat przygotowywaniem leczniczych substancji zaczęli zajmować się kapłani, a także znachorzy, którzy pełnili rolę lekarzy niemal w każdej wiosce. Dzisiaj farmacja to ogromny obszar i niezwykle szerokie zagadnienie, a współczesny farmaceuta nie zajmuje się już produkcją leków, ale ich dystrybucją. Naturalnie, aby zostać farmaceutą należy ukończyć specjalistyczne, niełatwe studia. Na wszystkich zainteresowanych tą dziedziną czeka Farmacja w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, gdzie prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Farmacja w Collegium Medicum w Bydgoszczy zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych oraz społecznych. Kształcenie stanowi przygotowanie do sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, udziału w badaniach klinicznych oraz zarządzania w obszarze farmacji. Farmacja w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Farmacja w Collegium Medicum w Bydgoszczy proponują szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: anatomia, biofizyka, biologia i genetyka, chemia ogólna i nieorganiczna, język łaciński, matematyka, botanika, chemia analityczna, fizjologia, chemia fizyczna, biochemia, immunologia, chemia leków, patofizjologia, technologia postaci leku, mikrobiologia, farmakognozja, biologia molekularna, synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, leki pochodzenia naturalnego, farmacja praktyczna, farmakoterapia i informacja o lekach, prawo farmaceutyczne, opieka farmaceutyczna.

Studenci omawianego przez nas kierunku są wszechstronnie przygotowywani do wszystkich aspektów pracy farmaceuty, w której wykorzystuje się zarówno tradycyjne, jaki i nowoczesne narzędzia dydaktyczne. W nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach przygotowują się do wykonywania zawodu farmaceuty korzystając z osiągnięć technologicznych, ale również opierając się o tradycję i znajomość naturalnych składników preparatów leczniczych. Co ważne, poszerzaniu wiadomości służy nie tylko uczestnictwo w zajęciach zawartych w programie, lecz także działalność w „Młodej Farmacji”, czyli studenckim kole naukowym, prowadzonym przy Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym. A czym można zająć się po ukończeniu nauki? Absolwenci Farmacji w Collegium Medicum w Bydgoszczy znajdą zatrudnienie w aptekach, laboratoriach, hurtowniach farmaceutycznych, inspekcji farmaceutycznej, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej.

Studia w Bydgoszczy dają szerokie możliwości kształcenia, również w obszarze szeroko pojętej medycyny. Farmacja, pomimo tego, że nie jest najłatwiejszym kierunkiem, to należy do grona popularnych i często wybieranych przez kandydatów. Czy warto zwrócić uwagę na uczelnię, w której prowadzony jest ten kierunek? Jakie ma Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy opinie? Patrycja, studentka Farmacji mówi:

„Farmacja to fascynujący kierunek, a także przestrzeń zawodowa niosąca satysfakcję i dobre zarobki. Warto studiować ten kierunek w dobrej uczelni, która nastawiona jest na nowoczesne metody kształcenia. Taką uczelnią jest Collegium Medicum, w której od razu się odnalazłam i wiedziałam, że wybrałam najlepsze miejsce do zdobycia wykształcenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Farmację w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Farmacja w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • biologii molekularnej,
 • zależności między budową chemiczną substancji leczniczych a mechanizmem ich działania,
 • wykonywania klasycznej i instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych,
 • syntezy i technologii środków leczniczych,
 • farmakologii i farmakodynamiki,
 • sporządzania leku recepturowego i aptecznego,
 • biofarmacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Farmacja:

Absolwent kierunku Farmacja w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • aptekach,
 • laboratoriach,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • inspekcji farmaceutycznej,
 • wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Farmacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bydgoszczy

Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy

Komentarze (0)