Położnictwo

Położnictwo

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - kierunki studiów

Położnictwo – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku położnictwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • biochemia
 • farmakologia
 • parazytologia
 • podstawy opieki położniczej
 • organizacja pracy położnej
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu

 

Zawód położnej sięga najstarszych dziejów medycyny. Dokładna opieka nad kobietą została wielokrotnie opisana na kartach historii, a działania w tym zakresie nierzadko określane były mianem wiedzy tajemnej, którą mogą posiąść tylko niektóre, wyjątkowe kobiety. Położnictwo to szczególna misja. By wypełniać ją jak najlepiej, w 1640 roku założono pierwszą szkołę dla akuszerek. Z biegiem lat i rozwojem medycyny obszar położnictwa zmieniał się intensywnie. A jak wygląda dzisiaj? Tego można dowiedzieć się wybierając kierunek Położnictwo, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Kierunek Położnictwo realizowany w Collegium Medicum w Bydgoszczy zakłada pozyskanie wiedzy medycznej oraz szczegółowej wiedzy z obszaru położnictwa. Kształcenie stanowi przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Studenci nabywają umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Uczą się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Położnictwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Położnictwo w Collegium Medicum w Bydgoszczy proponują bogaty program nauczania, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, fizjologia, biochemia, farmakologia, parazytologia, podstawy opieki położniczej, organizacja pracy położnej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, badania fizykalne, dietetyka, choroby wewnętrzne, pielęgniarstwo pediatryczne, ginekologia, pielęgniarstwo ginekologiczne, zakażenia szpitalne, neonatologia, anestezjologia, system informacji w ochronie zdrowia, pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia.

Studia w Collegium Medicum mają wymiar praktyczny, a do prowadzenia specjalistycznych ćwiczeń służy nowoczesna baza dydaktyczna uczelni. Studenci biorą udział w zajęciach w pracowni umiejętności położniczych, która wyposażona jest w profesjonalne środki dydaktyczne: fantomy, modele, symulatory i sprzęt medyczny, które umożliwią zdobycie wiedzy i zdolności niezbędnych w zawodzie położnej. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi możliwy jest rzeczywisty trening wszystkich czynności przedporodowych, porodowych i poporodowych oraz postępowania w stanach zagrożenia życia matki i dziecka w trakcie porodu i po porodzie. A jak wygląda droga po studiach? Prawdą jest, że młodzi specjaliści położnicy poszukiwani są z powodu wysokiej średniej wieku aktywnego zawodowo personelu położniczego, a także z powodu migracji zawodowej. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Studia w Bydgoszczy to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Położnictwo należy zwrócić uwagę na uczelnię medyczną w tym mieście. Jakie ma Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy opinie? Sandra, studentka Położnictwa mówi:

„Studiuję Położnictwo, ponieważ pomoc kobiecie w najpiękniejszych a zarazem trudnych chwilach życia uważam za coś najbardziej szlachetnego. Ale to praca niełatwa, wymagająca konkretnej wiedzy i szczególnych umiejętności. Dlatego studiuję w Collegium Medicum. Najlepszej uczelni pod słońcem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Położnictwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • embriologii i genetyki,
 • przeprowadzania badań fizykalnych,
 • budowy i funkcji makromolekuł występujących w organizmie człowieka,
 • wpływu środowiska na zdrowie człowieka,
 • oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych,
 • mechanizmów działania leków,
 • technik położniczych i zasad prowadzenia porodu prawidłowego i patologicznego,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • sprawowania kompleksowej opieki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Położnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bydgoszczy

Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Komentarze (0)