Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Akademia Morska w Szczecinie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy marketingu
 • socjologia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • technologie informacyjne
 • podstawy prawa
 • matematyka
 • ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
 • metody zarządzania jakością usług

 

Wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem należą dzisiaj do najczęściej wymaganych. Ich przestrzeń jest niezwykle szeroka i nie obejmuje wyłącznie aspektów organizowania i kontrolowania, lecz także prawidłową komunikację, sztukę negocjacji, motywowanie, a także prowadzenie badań marketingowych. Dla osób, które chciałyby nabyć umiejętności zarządcze, ale w rozszerzaniu o wiedzę na temat gospodarki morskiej czeka kierunek Zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Kierunek Zarządzanie prowadzony w Akademii Morskiej w Szczecinie zakłada profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w różnego typu strukturach. Studenci pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Zarządzanie realizowane w Akademii Morskiej Szczecinie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: podstawy marketingu, socjologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, technologie informacyjne, podstawy prawa, matematyka, ochrona środowiska w przedsiębiorstwie, metody zarządzania jakością usług, zarządzanie własnym rozwojem, podstawy finansów, nauka o przedsiębiorstwie, zachowania konsumentów, podstawy ekonomii, zarządzanie projektami, polityka społeczno- gospodarcza, podstawy rachunkowości, zarządzanie informacją i wiedzą, zachowania organizacyjne, marketing w handlu i usługach, e- biznes, zatrudnianie pracowników w organizacji, podstawy badań marketingowych, analiza ekonomiczna, organizacja działu personalnego, systemy wynagrodzeń, modele biznesowe firmy.

Kierunek Zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzony jest w ramach „Szkoły Menedżerów”. Dzięki poszerzaniu pola kształcenia studenci oprócz wiedzy na temat marketingu, badań rynkowych, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej zdobywają również specjalistyczną wiedzę z obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej i najnowszych trendów w tym zakresie. Dzięki realizowanym zajęciom nabywają wiele różnorodnych umiejętności, wśród których wymienić można między innymi analizowanie otoczenia rynkowego, planowanie strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, czy planowanie strategii marketingowych i motywowania pracowników. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Zarządzania będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorstwach z sektora gospodarki morskiej.

Szczecin, jak na stolicę województwa przystało, stanowi silny ośrodek akademicki, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów. Oferty edukacyjne są liczne i interesujące, a jednym z najpopularniejszych kierunków jest Zarządzanie. Warto podkreślić, że dziedzina ta, prowadzona w Akademii Morskiej, posiada rozszerzony charakter, dzięki czemu wiedza pozyskana na studiach otwiera więcej możliwości zawodowych. Warto zainteresować się tym kierunkiem i tą uczelnią? Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie? Paulina, studentka Zarządzania mówi:

„Zawsze lubiłam wiedzieć więcej i więcej potrafić. Moje zainteresowania stanowią mieszankę marketingu, zarządzania, a także geografii i gospodarki morskiej. Dlatego wybrałam Akademię Morską w Szczecinie. To świetna uczelnia, a nauka tutaj to gwarancja sukcesu. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • podstaw prawa,
 • zasad organizacji i zarządzania w gospodarce morskiej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prowadzenia badań marketingowych,
 • zarządzania jakością usług,
 • zarządzania projektami,
 • rachunkowości finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • agencjach marketingowych,
 • branży TSL.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)