Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

04.02.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Akademia Sztuki w Szczecinie 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w AS SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emisja głosu
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki
 • metodyka edukacji muzycznej
 • śpiew liturgiczny
 • historia muzyki
 • akompaniament liturgiczny

 

Kształcenie w zakresie sztuki muzycznej wydaje się szczególnie ważne. Rozwija wrażliwość, szeroko pojętą wyobraźnię, a także daje nadzieję na to, że wspomnianą wrażliwością zarazi się innych. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to coś więcej niż kierunek studiów. To pomysł na życie, przygoda i misja, którą powinno wspierać się jak najmocniej. W jaki sposób odkryć w sobie, że dyscyplina ta jest właśnie dla nas? Należy lubić muzykę i ludzi. Na tej podstawie można rozpocząć ciekawą drogę, dającą satysfakcję oraz powód do dumy. Od czego należy zacząć? Naturalnie, od nauki. Na zainteresowanych czeka kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Prowadzony jest on w Akademii Sztuki w Szczecinie na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oferowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie zakłada pozyskanie umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, jak również zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych. W toku studiów studenci poznają zasady prowadzenia zespołów jazzowych, fundamenty dyrygentury chóralnej i orkiestr dętych, specyfikę muzyki kościelnej, czy arteterapię. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie jest kierunkiem realizowanym wyłącznie formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: emisja głosu, kształcenie słuchu, zasady muzyki, metodyka edukacji muzycznej, śpiew liturgiczny, historia muzyki, akompaniament liturgiczny, chór kameralny, pedagogika, instrumenty szkolne, jazzowy zespół wokalno- instrumentalny, psychofizjologia zawodu muzyka, kompozycja z instrumentacją, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, odczytywanie dawnych zapisów nutowych, literatura muzyczna, nowe multimedia w specjalistycznej edukacji muzycznej, anatomia i fizjologia głosu, teoria i metodyka edukacji muzycznej, harmonia jazzowa, metodyka emisji zespołowej z praktyką, technologia nagrań dźwiękowych, analiza dzieła muzycznego, specjalistyczna literatura chóralna, historia stylów muzycznych i technik kompozytorskich, interpretacja tekstu literackiego z dykcją, muzykoterapia.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest kierunkiem obejmującym wiele zagadnień. W toku studiów studenci rozwijają umiejętności analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych, analizowania i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych, stosowania zasad techniki dyrygenckiej, czy realizacji partytur. To naturalnie tylko część umiejętności i wiedzy, które składają się na bagaż absolwenta omawianego kierunku. Po osiągnięciu wszystkich założeń kształcenia będzie mógł znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, szkolnictwie, kościołach, zespołach muzycznych.

 

Opinie

Studia w zakresie sztuki muzycznej możemy określić mianem wyjątkowych, choćby dlatego, że nie występują w ofertach dydaktycznych wszystkich szkół wyższych. Aby zdecydować się na naukę należy wybrać także miasto, w którym będzie się ją realizować. Czy Szczecin to dobra propozycja? Oczywiście, że tak. Planując kształcenie w ramach omawianego kierunku należy przyjrzeć się bliżej uczelni artystycznej w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Jakie ma Akademia Sztuki w Szczecinie opinie? Martyna, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Akademia Sztuki w Szczecinie to miejsce, w którym każdy odnajdzie przestrzeń do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Wszyscy otrzymują świetne warunki do nauki, pracy nad sobą, zdobywania nowych umiejętności. To fantastyczna uczelnia, którą mogę polecić wszystkim miłośnikom muzyki.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych,
 • historii muzyki,
 • analizy struktury i cech określających styl dzieła muzycznego, reprezentatywnego dla danej epoki, z uwzględnieniem jego historycznego kontekstu,
 • czytania nut głosem,
 • literatury muzycznej,
 • pracy w zespołach nad repertuarem różnych epok i stylów,
 • stosowania zasad techniki dyrygenckiej,
 • tworzenia instrumentacji na zespoły,
 • realizacji partii akompaniamentu,
 • realizacji różnych metod przeprowadzania ćwiczeń muzyczno- ruchowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • szkolnictwie,
 • kościołach,
 • zespołach muzycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest wynik egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)