Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 2021

Studia na kierunku dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • anatomia człowieka
  • biochemia ogólna i żywności
  • podstawy chemii ogólnej
  • żywienie człowieka
  • technologia gastronomiczna
  • fizjologia człowieka
  • chemia żywności

 

Dietetyka jest nauką obejmującą ogół wiedzy związanej z racjonalnym żywieniem człowieka, a także działalność w tym zakresie. Od pewnego czasu łatwo zauważyć znaczący wzrost zainteresowania tą dyscypliną, ponieważ coraz większą wagę przywiązuje się do prawidłowego i zdrowego odżywiania, a także łączy się odżywianie ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Gdzie najlepiej poznać szerokie spektrum zagadnień dietetycznych? W Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, gdzie kierunek Dietetyka prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Dietetyka realizowany przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci przygotowują się do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, jak również oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób oraz organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia charakteryzują się szerokim programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: anatomia człowieka, biochemia ogólna i żywności, podstawy chemii ogólnej, żywienie człowieka, technologia gastronomiczna, fizjologia człowieka, chemia żywności, genetyka, mikrobiologia ogólna i żywności, edukacja żywieniowa, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, socjologia zdrowia i choroby, higiena i toksykologia żywności, towaroznawstwo żywności, statystyka w dietetyce, analiza i ocena jakości żywności, kliniczny zarys chorób, propedeutyka żywności, patofizjologia.

Dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy i wielu umiejętności. Czym charakteryzuje się absolwent? Profesjonalnym przygotowaniem między innymi do zapobiegania chorobom żywieniowo – zależnym, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, prowadzenia edukacji żywieniowej, czy organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Z tak bogatym bagażem wiedzy osoby, które ukończyły Dietetykę w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia będą mogły znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych.

Wybór studiów czasami bywa niełatwy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji kandydaci zadają mnóstwo pytań, przeprowadzają ankiety dotyczące kierunku i uczelni, a nawet miasta, w którym chcieliby zdobywać wykształcenie. Studia w Krakowie to pomysł, który można określić mianem trafnego, zwłaszcza w kontekście zdrowia. W mieście nad Wisłą funkcjonuje uczelnia, na którą warto zwrócić baczną uwagę. Jakie ma Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia opinie? Natalia, studentka Dietetyki mówi:

„Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia to nowoczesna uczelnia, stawiająca najsilniejszy akcent na rozwijanie umiejętności praktycznych. Studia tutaj to gwarancja wysokiej jakości wykształcenia, a także dobrego zatrudnienia po zakończeniu nauki.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Komentarze (0)