Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

27.03.2024

Zdrowie publiczne – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku zdrowie publiczne w CM BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Zdrowie publiczne główne przedmioty:

 • ekonomia
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • biostatystyka
 • prawo
 • psychologia
 • ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • aktywna polityka społeczna
 • polityka zdrowia publicznego
 • formy opieki zdrowotnej
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Zdrowie publiczne można określić jako zbiór różnorodnych zadań i działań podejmowanych przez społeczeństwo w celu ochrony, promocji i odzyskania zdrowia ludności. Chociaż wydaje się oczywistym, że człowiek od zawsze dbał o zdrowie i pracował na rzecz jego ochrony, to sam termin „zdrowie publiczne” po raz pierwszy użyty został dopiero w 1848 roku. W XIX i na początku XX wieku zdrowie publiczne pojmowano głównie jako problem higieny środowiskowej i zwalczania chorób zakaźnych. Potem zaczęto rozumieć je jako promowanie zdrowia i pozytywne oddziaływanie na środowisko społeczne i przyrodnicze. A jak zdrowie publiczne wygląda dzisiaj? O tym przekonać się można wybierając kierunek Zdrowie publiczne, który proponuje Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i który prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Zdrowie publiczne oferowany przez Collegium Medicum w Bydgoszczy zakłada pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Istotą jest zrozumienie podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Studenci nabywają umiejętności w zakresie rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji, rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi, realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno- epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym, jak również realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej. Zdrowie publiczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne w Collegium Medicum w Bydgoszczy charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: ekonomia, prawo, psychologia, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, aktywna polityka społeczna, polityka zdrowia publicznego, formy opieki zdrowotnej, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, zdrowie środowiskowe, międzynarodowe problemy zdrowia, komunikacja społeczna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, epidemiologia kliniczna, zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia, edukacja pacjenta, marketing usług zdrowotnych, promocja zdrowia w środowisku lokalnym.

Zdrowie publiczne jest kierunkiem, który dostarcza studentom wielu kompetencji. W toku nauki rozwijają umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji, tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, czy zarządzania sytuacją kryzysową. Absolwenci posiadający ugruntowaną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego bez trudu odnajdą się na rynku pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz instytucjach badawczych.

 

Opinie

Studia w Bydgoszczy to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Aby ułatwić zadanie tym, którzy zdecydowali się studiować Zdrowie publiczne, sprawdzimy jakie ma Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy opinie? Ewelina, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Zdrowie publiczne to kierunek ciekawy, intrygujący, interdyscyplinarny. Od dawna wiedziałam, że chciałabym zająć się tą właśnie dziedziną i wiedziałam też, że muszę ją poznawać w najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Collegium Medicum. Zajęcia tutaj odbywają się w małych grupach, a prowadzone są przez doświadczonych praktyków. To gwarancja edukacyjnego sukcesu. Polecam.”

 

Gdzie studiować zdrowie publiczne w Collegium Medicum

Studia na kierunku zdrowie publiczne prowadzone są przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 585-34-53

https://www.wnoz.cm.umk.pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE - ważne informacje

Zdrowie publiczne studia Bydgoszcz

Zdrowie publiczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne w Collegium Medicum:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa i ekonomii,
 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu ludzkiego,
 • chorób cywilizacyjnych,
 • psychologii zachowań zdrowotnych,
 • źródeł i zasad finansowania oraz pozyskiwania środków na promocję zdrowia,
 • organizacji i zarządzania usługami zdrowotnymi,
 • podstaw nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • komunikacji i zarządzania w sytuacji kryzysowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i jednostkach administracji rządowej,
 • jednostkach nadzoru sanitarnego,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • instytucjach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)