Filologia germańska

Filologia germańska

Filologia germańska

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Filologia germańska – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia germańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • składania strukturalna
 • gramatyka kontrastywna niemiecko- polska
 • historia literatury niemieckiej
 • literatura Gdańska i regionu

 

Język niemiecki, pomimo iż nie należy do grona używanych przez najliczniejszą grupę ludzi, jest językiem istotnym z kilku względów. Po pierwsze, nasi zachodni sąsiedzi wiodą prym w aspektach gospodarczych, a po drugie mogą poszczycić się istotnymi przykładami wybitnej literatury. Co jeszcze przemawia za nauką języka niemieckiego? Nie jest on specjalnie skomplikowany. Zainteresowani kształceniem powinni zwrócić uwagę na Uniwersytet Gdański, gdzie Filologia germańska prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia germańska prowadzony na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka niemieckiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Studia umożliwiają poznanie literatury, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych, a także problematyki polsko- niemieckiego sąsiedztwa, jak również pogłębienie znajomości języka angielskiego. Kształcenie przygotowuje do nauczania języka niemieckiego i angielskiego oraz wyposaża w kompetencje tłumacza i umiejętność komunikacji w międzynarodowych korporacjach. Filologia germańska na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka niemieckiego, gramatyka opisowa języka niemieckiego, składania strukturalna, gramatyka kontrastywna niemiecko- polska, historia literatury niemieckiej, literatura Gdańska i regionu, podstawy translatoryki, teoria przekładu, przekład tekstów użytkowych, tłumaczenia pisemne ogólne, tłumaczenia ustne specjalistyczne, kontakty literackie polsko- niemieckie, podstawy dydaktyki.

Pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zapisane w harmonogramie zajęcia. Studenci mogą poszerzać znajomość języka niemieckiego podczas praktyk nauczycielskich, praktyk tłumaczeniowych lub biznesowo- gospodarczych w korporacjach, podczas warsztatów prowadzonych przez firmy partnerskie, a także na wykładach gościnnych, spotkaniach autorskich, w kołach naukowych, czy niemieckojęzycznym teatrze studenckim. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, redakcjach czasopism, turystyce oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach polsko- niemieckich.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Gdańsku, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Karolina, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają wiele satysfakcji, a także poczucie zdobywania wiedzy nowoczesnej, opartej na praktycznych umiejętnościach.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA - ważne informacje

Filologia germańska studia Gdańsk

Filologia germańska studia

Filologia germańska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię germańską na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • zasad tłumaczenia ustnego i pisemnego,
 • zasad nauczania języka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • biurach tłumaczeń,
 • redakcjach czasopism,
 • turystyce,
 • instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach polsko- niemieckich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia germańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)