Studia bałkańskie

Studia bałkańskie

Studia bałkańskie

07.02.2022

Studia bałkańskie – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku studia bałkańskie w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia bałkańskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka serbskiego i chorwackiego
 • językoznawstwo ogólne
 • kanon współczesnych literatur bałkańskich
 • polityczno- gospodarcze uwarunkowania przemian społecznych w krajach bałkańskich

 

Bałkany to region Europy, obejmujący w przybliżeniu obszar Półwyspu Bałkańskiego, którego granice wyznacza od zachodu Morze Adriatyckie i Morze Jońskie, od wschodu Morze Czarne i Morze Marmara, od południowego wschodu Morze Egejskie. Bałkany to nie tylko położenie na mapie, lecz przede wszystkim przynależność do pewnej kultury ludowej, języka, charakteru społecznego i historii. Chcąc dokładnie poznać charakter tego obszaru wystarczy wybrać kierunek o nazwie Studia bałkańskie, który oferowany jest przez Uniwersytet Gdański.

Kierunek Studia bałkańskie realizowany na Uniwersytecie Gdańskim skierowany jest do osób zainteresowanych intensywną nauką języków obcych. Praktyczną naukę języka kierunkowego – serbskiego, bądź chorwackiego oraz drugiego języka obszaru, czyli włoskiego lub tureckiego prowadzą native speakerzy, gwarantując osiągnięcie odpowiednio poziomu B2 oraz A2 według CEFR, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, studenci pozyskują wiedzę o realiach gospodarczych, politycznych i społecznych obszarów języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian, jak również nabywają umiejętności w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz prowadzenia negocjacji. Studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim to kierunek prowadzony wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka serbskiego i chorwackiego, językoznawstwo ogólne, kanon współczesnych literatur bałkańskich, polityczno- gospodarcze uwarunkowania przemian społecznych w krajach bałkańskich, kultura ludowa narodów bałkańskich, podstawy teorii przekładu, dziedzictwo historyczno- kulturowe wybranych narodów bałkańskich, nowoczesne technologie w pracy tłumacza, semiotyka komunikacji, Bałkany w kulturze Zachodu, międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach, współczesna kultura krajów Półwyspu Bałkańskiego, problematyka mniejszości narodowych, podstawy ekonomii.

A co po studiach? Absolwenci kierunku Studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, dyplomacji, biurach podróży, środkach masowego przekazu, czy też w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Studia bałkańskie warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Tomek, student Studiów bałkańskich mówi:

„Od dawna jestem zafascynowany Bałkanami i wszystkim, co z nimi związane. Dlatego zdecydowałem się na studia rozwijające moje zainteresowania. Studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim to ciekawa przygoda i poważne zagłębienie się w charakterystykę regionu, którym tak bardzo się interesuję.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

STUDIA BAŁKAŃSKIE - ważne informacje

Studia bałkańskie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • dziedzictwa historyczno- kulturowego narodów bałkańskich,
 • folkloru krajów bałkańskich,
 • literatury południowosłowiańskiej,
 • technik negocjacji,
 • problematyki mniejszości narodowych,
 • specyfiki rynków lokalnych państw Półwyspu Bałkańskiego,
 • polityki międzynarodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia bałkańskie:

Absolwent kierunku Studia bałkańskie na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • biurach podróży,
 • środkach masowego przekazu,
 • podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)