Studia bałkańskie - kierunek studiów

Bałkany – fascynująca wspólnota historyczno-kulturowa, której charakter całkowicie odbiega od standardów europejskich. Bałkany to egzotyka, mistycyzm, folklor, szafran, Goce Smilevski, Ivo Andrić i niezwykła różnorodność językowa. Chorwacja, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Bułgaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Grecja – kraje, do których dziś udają się turyści z całego świata, czerpiąc z kultury, sprzyjających warunków geograficznych i szukając inspiracji. Zarówno dziedzictwo kulturowe krajów bałkańskich, jak i kultura narodów krajów bałkańskich może stanowić doskonały start ku zrozumieniu procesów ewolucyjnych na Półwyspie Bałkańskim, rozwoju sztuki czy uwarunkowań politycznych. Decydując się na studia bałkańskie, sięgasz po coś więcej niż muzykę Gorana Bregovića, słońce czy słodką baklavę. Wkraczasz w potężną sferę historyczno-kulturową, u której podstaw leży islam i chrześcijaństwo. Przenikniesz do świata cerkwi, monastyrów, meczetów, jezior, rzek, kanionów, malarstwa i poezji.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli interesuje Cię problematyka mniejszości narodowych na Bałkanach, chcesz dowiedzieć się, jak wygląda specyfika rynków lokalnych, fascynują Cię języki i marzysz o zostaniu ekspertem w dziedzinie geokulturologii krajów bałkańskich, studia na kierunku studia bałkańskie to wybór najlepszy z możliwych.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By rozwinąć swoje kompetencje w zakresie posługiwania się jednym z języków słowiańskich z regionu Bałkanów, zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu tłumacza i odnalezienia się na pozycji eksperta ds. bałkańskich, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarności dziedziny, będziesz mieć szansę skonfrontować się z takimi obszarami jak: semiotyka komunikacji, techniki negocjacji, multietniczność Bałkanów czy z pracownią przekładu. Dowiesz się, jakie znaczenie dla współczesnych relacji międzynarodowych ma integracja krajów bałkańskich i jaka jest rola każdego z nich w procesie kształtowania społeczeństwa. Poznasz rynki biznesowe, zrozumiesz pojęcie lokalności i jej wpływu na współczesną kondycję regionu bałkańskiego pod względem ekonomicznym.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku studia bałkańskie? Jako specjalista doskonale operujący wiedzą z zakresu krajów bałkańskich znajdziesz zatrudnienie w takich obszarach, gdzie Twoje merytoryczne umiejętności na temat języka, kultury, sztuki, religii, polityki, obyczajowości i historii Bałkanów będą nieocenione. Odnajdziesz się zarówno na stanowisku konsultanta ds. regionu w instytucjach europejskich, negocjatora ds. mniejszości narodowych regionu czy tłumacza przysięgłego, jak i eksperta w polskich przedsiębiorstwach działających na terenach bałkańskich czy pracownika branży turystycznej. Ponadto doskonałą perspektywą jest praca w strukturze uniwersyteckiej. Jeśli marzysz o międzynarodowej karierze w służbie dyplomatycznej lub aspirujesz do związania się z organizacjami pozarządowymi czy fundacjami, studia bałkańskie z pewnością spełnią Twoje potrzeby i oczekiwania.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek studia bałkańskie na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA BAŁKAŃSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIA BAŁKAŃSKIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, podejmując systemy studia bałkańskie?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań nad językiem lub literaturą
 • biegłej znajomości języka serbskiego lub chorwackiego oraz włoskiego lub tureckiego
 • biegłej znajomości języka angielskiego z zakresu dyplomacji i biznesu
 • swobodnego poruszania się po cywilizacyjnych, kulturowych oraz historycznych kontekstach bałkańskich
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami językoznawczymi oraz literaturoznawczymi
 • komparatystyki literackiej, językowej lub kulturowej, rozumienia procesów wymiany kulturowej oraz ich znaczenia dla współczesnych procesów integracyjnych
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji różnych tekstów kultury
 • podstawowych pojęć i zasad prawa autorskiego oraz ochrony zasobów własności intelektualnej
 • historycznej zmienności znaczeń języka
 • współczesnego życia kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji tekstów kultury
 • formułowania krytycznych opinii o wytworach kultury i cywilizacji
 • twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • skutecznej argumentacji i perswazji

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA BAŁKAŃSKIE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA BAŁKAŃSKIE STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia bałkańskie?

Absolwent kierunku studia bałkańskie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • międzynarodowej branży gospodarczej
 • pracownik międzynarodowych instytucji kultury
 • konsultant ds. regionu w instytucjach europejskich
 • pracownik służb dyplomatycznych
 • tłumacz
 • specjalista w przedsiębiorstwie polskim lub międzynarodowym działającym w regionie
 • ekspert i negocjator ds. mniejszości narodowych regionu
 • animator kultury
 • redaktor portali internetowych
 • pracownik sektora turystycznego
 • specjalista ds. wymiany zagranicznej w regionie
 • pracownik naukowy/akademicki

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU STUDIA BAŁKAŃSKIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA BAŁKAŃSKIE

Komentarze (0)