Historia sztuki

Historia sztuki

Historia sztuki

07.02.2022

Historia sztuki – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia
 • historia sztuki starożytnej
 • analiza dzieła sztuki
 • historia sztuki gdańskiej
 • historia badań nad sztuką
 • ikonografia i ikonologia
 • rynek dzieł sztuki
 • historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej

 

Śmiało można powiedzieć, że studia z zakresu historii sztuki to interesująca podróż. Wyprawa do świata kolorów, dźwięków, innowacyjnych pomysłów. Podróż ta wydaje się jeszcze intensywniejsza, gdy prowadzona jest w Gdańsku, który stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w kraju. Chcąc wziąć udział w tej wyprawie należy wybrać kierunek Historia sztuki, oferowany przez Uniwersytet Gdański i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Historia sztuki prowadzony na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Do najważniejszych umiejętności, jakie mają rozwinąć studenci kierunku należą: umiejętność analizy dzieł sztuki, zdolność sytuowania obrazów w kontekście społecznym i kulturowym, umiejętność dostrzegania oraz rekonstruowania długofalowych przemian procesów artystycznych, a także umiejętność sprawnego poruszania się w świecie kultury wizualnej. Studia pierwszego stopnia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, natomiast studia drugiego stopnia dostępne są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: filozofia, historia sztuki starożytnej, analiza dzieła sztuki, historia sztuki gdańskiej, historia badań nad sztuką, ikonografia i ikonologia, rynek dzieł sztuki, historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, podstawy badań architektonicznych, estetyka, teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej, dzieje myśli o sztuce, metodologia historii sztuki, warsztat badawczy historyka sztuki.

Pozyskiwaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko umieszczone w harmonogramie zajęcia. Studenci mogą czynnie uczestniczyć w kole naukowym, dzielącym się na kilka sekcji i realizującym własne programy naukowo- badawcze i inwentaryzatorskie, a także prowadzącym działalność wystawienniczą, czy organizującym konferencje naukowe, wernisaże, czy spotkania. Ukończenie omawianego kierunku stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w obszernym sektorze kultury i edukacji. Będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w muzeach, galeriach, wydawnictwach artystycznych, obsłudze ruchu turystycznego, urzędach konserwatorskich, wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych.

 

Opinie

Gdańsk wydaje się miastem idealnym do studiowania Historii sztuki. W przerwie w zajęciach można udać się na inspirujące spacery, na przykład pod Dwór Artusa, do Bazyliki Mariackiej, czy do Kaplicy Królewskiej. Jeśli lista miejsc do odwiedzenia jest już ustalona, pozostaje nam tylko wybrać odpowiednią do nauki uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Filip, student Historii sztuki mówi:

„Uniwersytet Gdański jest jedną z najważniejszych polskich uczelni, zatem studia tutaj to powód do dumy. Polecam każdemu. To miejsce dla ludzi ciekawych świata, a także własnego regionu.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

HISTORIA SZTUKI - ważne informacje

Historia sztuki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • głównych kierunków rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięć w obszarze historii sztuki,
 • kompleksowej natury dzieła sztuki,
 • metod badawczych i narzędzi warsztatu historyka sztuki,
 • analizy i wartościowania dzieł sztuki,
 • zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego,
 • prawa autorskiego,
 • interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • muzeach,
 • galeriach,
 • wydawnictwach artystycznych,
 • obsłudze ruchu turystycznego,
 • urzędach konserwatorskich,
 • wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)