Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

07.02.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • administracja publiczna
 • nauka o państwie i prawie
 • komunikacja społeczna i masowa
 • współczesne systemy polityczne
 • historia polityczna Polski

 

Każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych wartości. Jego zapewnienie stanowi fundament rozwoju zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa państwa. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż definicje bezpieczeństwa się zmieniają, a także ulegają zmianie strategie i pomysły na jego zapewnienie. Na wszystkich, którzy interesują się tym zagadnieniem czeka kierunek Bezpieczeństwo narodowe, prowadzony na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych, dzięki której możliwe jest zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy nie tylko kwestii międzynarodowych, ale przede wszystkim odnosi się do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej. Studenci zapoznają się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego, poznają podmioty odpowiedzialne za kształtowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa, a także uczą się pracować zespołowo, jak również gromadzić i przetwarzać informacje. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: bezpieczeństwo informacyjne, administracja publiczna, nauka o państwie i prawie, komunikacja społeczna i masowa, współczesne systemy polityczne, historia polityczna Polski, organizacja i zarządzanie, prawne podstawy bezpieczeństwa, międzynarodowe prawo humanitarne, zarządzanie kryzysowe, kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, międzynarodowe stosunki wojskowe, system bezpieczeństwa państwa, konflikty i spory międzynarodowe w XXI wieku.

Najistotniejszym założeniem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Największą wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w administracji państwowej, organizacjach społeczno- politycznych, służbach państwowych, środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej, organizacjach pozarządowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo- badawczych, jak również w organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, opieką społeczną czy przestrzeganiem praw człowieka.

 

Opinie

Trójmiasto to niezwykle istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci należy do najobszerniejszego. Omawiany przez nas kierunek cieszy się rosnącą popularnością, zatem kandydaci na studia nie będę mieli problemów z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych trójmiejskich szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać? Skupiając się opisywanej uczelni, warto odpowiedzieć na pytanie: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Michał, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Uniwersytet Gdański to uczelnia wyjątkowa, w której każdy student otrzymuje bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. Studiuję dopiero na drugim roku, ale wiem, że jeśli znowu miałbym wybierać dla siebie uczelnię, to wybór padłby na UG. Polecam.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Gdańsk

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych,
 • strategii bezpieczeństwa państwa,
 • zasad współpracy międzynarodowej w sferze bezpieczeństwa,
 • współczesnego terroryzmu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • administracji państwowej,
 • organizacjach społeczno- politycznych,
 • służbach państwowych,
 • organach samorządowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)