Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Gdański

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

14.02.2024

Bezpieczeństwo narodowe studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to jedna z najważniejszych dziedzin, jaką powinny zajmować się struktury państwowe. Popyt na specjalistów jest duży – odpowiednie kwalifikacje można zdobyć, wybierając ten kierunek kształcenia. Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat identyfikowania zagrożeń i właściwego doboru środków do ich eliminowania. Kierunek ten obejmuje wiedzę z zakresu dziedzin społecznych, socjologicznych, politycznych i historycznych. 

Studia gwarantują wiedzę, którą można wykorzystać, pracując w administracji publicznej, organizacjach polityczno-społecznych, a nawet korporacjach i przedsiębiorstwach. Absolwenci mogą również pracować w służbach mundurowych – np. Wojsku, Policji, czy Straży Granicznej.

 

Uczelnie

Studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo narodowe możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Gdańskim (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

 

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście?

Aby zostać studentem kierunku bezpieczeństwo narodowe powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Dodatkowym atutem będą punkty uzyskane za udział w konkursach i olimpiadach naukowych. 
Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów. Najczęściej to: podanie o przyjęcie na studia, zdjęcia legitymacyjne oraz świadectwo maturalne.
 
W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Osiągnięcie stanu stabilnej sytuacji narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego, powinno być priorytetem władzy każdego państwa na świecie. Jako że jest to niezwykle złożone zagadnienie, to wymaga także kompleksowego podejścia, będącego gwarancją powodzenia i uzyskania zadowalających rezultatów. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście, który kształci specjalistów potrafiących reagować na różnorodne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz podejmować niezbędne działania prewencyjne i naprawcze.
Idealnymi kandydatami na studia wojskowe będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z obszaru nauk społecznych, politycznych i gospodarczych. Dodatkowym atutem będzie znajomość obecnej sytuacji krajowej, jak i międzynarodowej. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, to studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe powinny być twoim wyborem.
 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Choć studia wojskowe cechują się wymagającym programem nauczania, to wciąż wzbudzają duże zainteresowanie studentów, którzy chcą uzyskać przyszłościowe wykształcenie. Biorąc pod uwagę te czynniki, uczelnie w Trójmieście coraz częściej decydują się na wprowadzenie ich do swoich ofert.
Obecnie kierunek bezpieczeństwo narodowe możesz studiować na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Dokładnie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje, tak aby wybrać te najlepszą i najbardziej dopasowaną do twoich potrzeb.
Program nauczania będzie oscylować wokół nauk:
 • społecznych 
 • socjologicznych
 • politycznych
 • administracyjnych
 • historycznych

 

Studenci będą mieli okazję rozwinąć swoją wiedzę z obszaru współczesnej polityki i sytuacji międzynarodowej oraz roli Polski w polityce światowej. Co więcej, zdobędziesz cenne kompetencje związane z zastosowaniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Oprócz bloku podstawowego, w programie znajdą się rozwijające przedmioty fakultatywne, koła naukowe i pasjonujące wymiany studenckie, dzięki którym pogłębisz swoją wiedzę i zyskasz dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych UG) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście będą mieli wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów bez problemu znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w rożnego rodzaju:

 • instytucjach
 • korporacjach
 • przedsiębiorstwach

 

Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik jednostek administracji publicznej i państwowej, a także organizacji polityczno-społecznych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości ze służbami państwowymi, między innymi Policją, Strażą Graniczną czy Strażą Miejską.

Dobrym pomysłem może być zatrudnienie w Służbach Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencji Wywiadu. Odpowiednie umiejętności i wiedza sprawią, że odnajdziesz się także jako członek zespołów reagowania kryzysowego czy agencji wojskowych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku | gdyni | sopocie

Bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia