Fizyka

Fizyka

Fizyka

07.02.2022

Fizyka – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mechanika
 • programowanie
 • algebra liniowa z geometrią
 • termodynamika
 • elementy fizyki współczesnej
 • zastosowania fizyki
 • fizyka statystyczna

 

Fizyka jest wszędzie. Pomimo tego, iż zdanie to brzmi dosyć banalnie, to trudno nie przyznać mu racji. Fizyka, z greckiego „physikḗ”, to natura, przyroda, a zatem jest nauką o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach. Zakres zjawisk i obiektów, którymi zajmuje się fizyka ukształtował się w toku jej rozwoju i podlega modyfikacji i rozszerzaniu w miarę dokonywania nowych odkryć. Najogólniej dzieli są na doświadczalną, polegającą na przeprowadzaniu obserwacji i doświadczeń oraz teoretyczną, która uogólnia wyniki doświadczeń i opisuje je ścisłym językiem matematyki, tworząc teorie zjawisk fizycznych. Fizyka to także kierunek kształcenia, który można wybrać z szerokiego katalogu dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Fizyka realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu fizyki, która oparta jest na fundamentach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci uczą się opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych dydaktycznych laboratoriach fizycznych na światowym poziomie i obejmują wszystkie dziedziny fizyki współczesnej od fizyki atomu poprzez fizykę laserów, ciała stałego, fizykę jądrową, do kwantowej informacji. Fizyka na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się szerokim programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: analiza matematyczna, mechanika, programowanie, algebra liniowa z geometrią, termodynamika, elementy fizyki współczesnej, zastosowania fizyki, fizyka statystyczna, elektrodynamika, spektroskopia laserowa i optyka kwantowa, fizyka fazy skondensowanej.

A co po studiach? Absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w akademickich placówkach naukowo- badawczych, laboratoriach badawczo- wdrożeniowych, firmach informatycznych, a nawet bankach i firmach ubezpieczeniowych.

 

Opinie

Studia w Gdańsku dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Fizykę warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Wojtek, student Fizyki mówi:

„Uniwersytet Gdański to idealne miejsce dla tych, którzy wyróżniają się kreatywnością i ciągle poszukują odpowiedzi na różnorodne pytania związane z nauką. To uczelnia dla ciekawych świata. Poza tym, warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ miasto jest piękne i pełno w nim studentów.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • zjawisk astronomicznych i praw nimi rządzących,
 • zjawisk elektromagnetycznych i praw nimi rządzących,
 • zjawisk i procesów z zakresu elektrodynamiki,
 • istoty zjawisk kwantowych,
 • przeprowadzania pomiarów fizycznych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • termodynamiki i fizyki statycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • akademickich placówkach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach badawczo- wdrożeniowych,
 • firmach informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)