Socjologia

Socjologia

Socjologia

07.02.2022

Socjologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologiczne implikacje filozofii
 • podstawy ekonomii i zarządzania
 • historia społeczna XIX i XX wieku
 • współczesne społeczeństwo polskie
 • psychologia społeczna
 • komunikacja interpersonalna
 • socjologia miasta

 

Socjologia, ogólnie rzecz ujmując, jest nauką o społeczeństwie. Co ciekawe, stała się ona dyscypliną akademicką dopiero na początku XX wieku, a pierwsza katedra socjologii została utworzona niedługo wcześniej na uniwersytecie w Chicago. Czym zajmuje się socjolog? Przede wszystkim bada wybrane grupy społeczne. Obserwuje relacje zachodzące w grupie, poznaje je i stara się wytłumaczyć na jakiej podstawie one powstają. Zadaje pytania, szuka na nie odpowiedzi. Socjologia to także jeden z najczęściej występujących kierunków studiów. Planując naukę w Gdańsku należy zwrócić uwagę na Uniwersytet Gdański, gdzie Socjologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Socjologia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy socjologicznej oraz wiedzy z obszaru nauk społecznych. Studenci odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym, projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne, a także rozwijają w sobie zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego. Socjologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: socjologiczne implikacje filozofii, podstawy ekonomii i zarządzania, historia społeczna XIX i XX wieku, współczesne społeczeństwo polskie, psychologia społeczna, komunikacja interpersonalna, socjologia miasta, socjologia rodziny, klasyczne teorie socjologiczne, zmiana społeczna i socjologia ruchów społecznych, zróżnicowania społeczne, mikrostruktury i procesy grupowe, metodologia badań jakościowych, socjologia etniczności, problemy współczesnych migracji, komunikacja międzykulturowa.

Czym wyróżniają się absolwenci Socjologii? Przede wszystkim szeroką wiedzą o świecie społecznym, znajomością najnowszych trendów, umiejętnością samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań, zdolnością pozyskiwania i analizowania danych oraz zarządzania projektami społecznymi. Z tak bogatym bagażem wiedzy i umiejętności, osoby które ukończyły omawiany kierunek będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, instytucjach samorządowych, mediach, polityce, organizacjach pozarządowych, biznesie.

 

Opinie

Socjologia jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Trójmieście to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Natalia, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia to wciągająca dyscyplina, ale żeby zainteresować nią na poważnie potrzeba ciekawych zajęć. Takie odnaleźć można na Uniwersytecie Gdańskim, który oferuje ciekawe ścieżki kształcenia i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych uczelni.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Gdańsk

Socjologia studia 

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
 • antropologii kulturowej,
 • systemów, struktur i procesów społecznych w różnych perspektywach teoretycznych,
 • mechanizmów dynamiki grupy społecznej i wpływu grupy na jednostkę,
 • roli grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • statystyki,
 • metod badań społecznych,
 • przygotowywania i realizowania projektu badawczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach badań społecznych,
 • instytucjach publicznych,
 • instytucjach samorządowych,
 • mediach,
 • polityce,
 • organizacjach pozarządowych,
 • biznesie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)