Geografia

Geografia

Geografia

07.02.2022

Geografia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku geografia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geofizyka i geochemia
 • podstawy geografii społeczno- ekonomicznej
 • geologia
 • teledetekcja
 • meteorologia i klimatologia
 • geograficzne systemy informacyjne
 • geografia polityczna

 

Geografia jest nauką funkcjonującą na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych. Zawiera w sobie różnorodne tematy i zagadnienia, dlatego też trudno o jednoznaczną jej definicję. W celu ułatwienia zrozumienia tej dyscypliny podzielono ją na dwie części: geografię fizyczną i ekonomiczną, choć niektórzy stosują trójpodział, dodając do niego jeszcze geografię regionalną. Niezależnie od definicji, sposobów rozróżniania i charakterystyki, geografia to niezwykle interesujący kierunek kształcenia. Można go podjąć na Uniwersytecie Gdańskim, w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Geografia oferowany przez Uniwersytet Gdański umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka. Studenci poznają procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce, a także rozwijają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się między innymi ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, planowaniem przestrzennym, czy osłoną hydrometeorologiczną kraju. Geografia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Geografia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: geofizyka i geochemia, podstawy geografii społeczno- ekonomicznej, geologia, teledetekcja, meteorologia i klimatologia, geograficzne systemy informacyjne, geografia polityczna, gleboznawstwo i geografia gleb, kształtowanie i ochrona środowiska, geopolityczne problemy współczesnego świata, geografia regionalna świata, geografia ekonomiczna Polski, gospodarka przestrzenna z elementami planowania przestrzennego, ekologiczne warunki życia człowieka, system społeczno- kulturowy Pomorza. Istotnym elementem kształcenia na kierunku Geografia są zajęcia praktyczne w terenie. Odbywają się one w Stacji Limnologicznej w Borucinie, wyposażonej w nowoczesny sprzęt badawczy.

A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytutach naukowych, instytutach oświatowych, firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym, podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

 

Opinie

Geografia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Gdańsku to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Hubert, student Geografii mówi:

„Geografia zawsze była moim ulubionym przedmiotem w szkole, a potem stała się ogromną pasją. Co zrozumiałe, chciałem rozwijać swoje zainteresowania w najlepszym do tego miejscu. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Gdańsk

Geografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • meteorologii i klimatologii,
 • geomorfologii,
 • geografii ekonomicznej,
 • geografii społecznej,
 • geografii politycznej,
 • zagrożeń i skutków zagospodarowania powierzchni Ziemi w skali globalnej i kontynentalnej,
 • geologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach naukowych,
 • instytutach oświatowych,
 • firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)