Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
 • geografia ekonomiczna
 • architektura krajobrazu
 • socjologia
 • geodezja i kartografia
 • fundusze i programy Unii Europejskiej

 

Gospodarka przestrzenna jest dziedziną działalności publicznej i nauki, która ma na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geograficznej, zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego. To także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Gospodarka przestrzenna realizowana jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Gospodarka przestrzenna oferowany przez Uniwersytet Gdański umożliwia pozyskanie unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią, a także umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji. Kształcenie opiera się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej, geografia ekonomiczna, architektura krajobrazu, socjologia, geodezja i kartografia, fundusze i programy Unii Europejskiej, społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, historia urbanistyki, zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską, projektowanie urbanistyczne, statystyka w gospodarce przestrzennej, rysunek techniczny i planistyczny, geografia i historia Unii Europejskiej, komunikacja międzykulturowa, geograficzne systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, metody analizy przestrzennej, rozwój lokalny i regionalny, ekologia krajobrazu, geografia Pomorza, demografia.

Pozyskane na studiach wykształcenie prowadzi do realizacji obowiązków zawodowych między innymi w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno- gospodarczego, przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych, agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich, jak również instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej.

Gdańsk należy do największych ośrodków akademickich, a kierunki studiów w tym mieście tworzą długą listę interesujących dyscyplin. W przestrzeni edukacyjnej istotne miejsce zajmuje Gospodarka przestrzenna, która realizowana jest w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Bartek, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ można zdobyć tutaj wysokiej jakości wykształcenie, a poza tym studiuje się w pięknym mieście. "

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • opracowywania dokumentów planistycznych,
 • geografii ekonomicznej,
 • opracowywania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych,
 • społecznego kontekstu zagospodarowania przestrzeni oraz cywilizacyjnych i kulturowych uwarunkowań jej kształtowania,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym jednostek,
 • opracowywania analiz i podejmowanie działań z zakresu marketingu terytorialnego,
 • prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno- gospodarczego,
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
 • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)