Logopedia

Logopedia

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Logopedia – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku logopedia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kształtowanie się języka dziecka w normie i patologii
 • fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • fonetyka akustyczna
 • ortofonia
 • zaburzenia czytania i pisania
 • wiedza o współczesnym języku polskim
 • kultura języka polskiego

 

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej zaburzeniach i sposobach ich leczenia. Posiada charakter praktyczny i rozwija się na pograniczu kilku dyscyplin naukowych, takich jak językoznawstwo, foniatria, neurofizjologia, neurologia kliniczna, czy pedagogika. Logopedię można podzielić na dwa gatunki: ogólną i specjalną. Przedmiotem zainteresowań pierwszej z nich jest kształtowanie mowy w okresie jej rozwoju, a także doskonalenie wymowy już ukształtowanej, natomiast do zadań logopedii specjalnej należy usuwanie nieprawidłowości w rozwoju mowy i opracowywanie metod korygowania różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy nabytych, jak również konstruowanie metod nauczania mowy w przypadku jej braku. Gdzie można studiować Logopedię? Na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Logopedia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim przygotowuje do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, z zaburzeniami artykulacyjnymi. Atutem kierunku są  nowoczesne warunki studiowania, w postaci sali do ćwiczeń ortofonicznych i logorytmicznych, jak również gabinetów logopedycznych, zaopatrzonych w lustra weneckie i sale komputerowe. Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: kształtowanie się języka dziecka w normie i patologii, fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, fonetyka akustyczna, ortofonia, zaburzenia czytania i pisania, wiedza o współczesnym języku polskim, kultura języka polskiego, anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu, podstawy foniatrii, wstęp do neurologii, podstawy genetyki dla logopedów, psychologia rozwoju człowieka, psychologia kliniczna, afazja i dyzartria, komputer w terapii logopedycznej, podstawy języka migowego i metody fonogestów, komunikacja międzykulturowa i interkulturowa.

A co po studiach? Absolwenci Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach foniatrycznych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, przychodniach lekarskich, fundacjach i stowarzyszeniach.

Studia w Gdańsku to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Logopedię warto dowiedzieć się, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie i najlepsze przygotowanie do wejścia na drogę zawodową? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Milena, studentka Logopedii mówi:

„Uniwersytet Gdański oferuje różnorodne kierunki i różnorodne specjalności, dzięki czemu każdy otrzymuje wybór i każdy może zdecydować w jakim zakresie się rozwijać. To świetna uczelnia, którą gorąco polecam tym, którym zależy na jak najlepszym przygotowaniu do wykonywania obowiązków zawodowych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fonetyki oraz fonologii współczesnego języka polskiego,
 • fonetyki akustycznej,
 • anatomiii oraz fizjologii narządów mowy i słuchu,
 • podstaw pediatrii,
 • profilaktyki logopedycznej,
 • metodyki oraz dydaktyki terapii zaburzeń artykulacji,
 • metod diagnozy i terapii jąkania,
 • metod diagnozy i terapii oligofazji,
 • dydaktyki języka polskiego jako języka obcego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • poradniach foniatrycznych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • przychodniach lekarskich,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)