Religioznawstwo

Religioznawstwo

Religioznawstwo

07.02.2022

Religioznawstwo – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku religioznawstwo w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku religioznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wprowadzenie do badań nad źródłami religii
 • hermeneutyka religijna
 • etnologia religii
 • filozofia religii
 • politologia religii
 • prawo wyznaniowe
 • sztuka sakralna
 • mapa religijna świata

 

Religioznawstwo jest dyscypliną nauki, której przedmiotem badań jest religia we wszelkich jej przejawach i aspektach. Pomimo tego, że człowiek interesował się religią praktycznie od zawsze, to religioznawstwo jako dyscyplina naukowa jest dosyć młode, ponieważ jego początki przypadają na lata 70 XIX wieku. Dzisiaj jest także interesującym kierunkiem studiów. Religioznawstwo można studiować na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Religioznawstwo realizowany na Uniwersytecie Gdańskim obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy o religii, a także wyjaśnia rolę, jaką pełni zarówno dla człowieka, jak i całego społeczeństwa. Studenci zapoznają się z różnymi teoriami opisującymi to zjawisko, ukazując uwarunkowania aktu religijnego, w tym indywidualne i społeczne jego konsekwencje. Nauka pozwala zrozumieć świat, poznać problemy religijne i ich związki ze współczesną kulturą oraz wpływ religii na rozwój cywilizacji. Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak: wprowadzenie do badań nad źródłami religii, hermeneutyka religijna, etnologia religii, filozofia religii, politologia religii, prawo wyznaniowe, sztuka sakralna, mapa religijna świata, socjologia religii, chrześcijaństwo starożytne, antropologia zjawisk religijnych, prawosławie, protestantyzm, język tradycji religijnej, wybrane tradycje religijne, islam: historia i współczesność.

Religioznawstwo prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim dostarcza szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Absolwenci wyróżniają się wiedzą z zakresu historii, teorii i  typologii religii, a także umiejętnością analizy oraz oceny roli religii w kulturze i jej wpływu na życie i struktury społeczne. W jaki sposób wykorzystać tę wiedzę? Osoby, które ukończyły omawiany kierunek będą mogły znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych, mediach, instytucjach nastawionych na dialog międzykulturowy i międzyreligijny.

 

Opinie

Każdy kandydat na studia dobrze wie, że wybór uczelni nie należy do najłatwiejszych. Aby znaleźć swoje miejsce trzeba najpierw przejrzeć oferty dydaktyczne, programy kształcenia, a także zastanowić się nad tym, czy warto jest podjąć naukę w rodzinnym mieście, czy też kształcić się zupełnie gdzie indziej. Kandydaci na Religioznawstwo powinni wiedzieć, że kierunek ten odnajdą w omawianej przez nas uczelni. Czy warto studiować na UG? Jakie opinie ma Uniwersytet Gdański? Martyna, studentka Religioznawstwa mówi:

„Podobają mi się studia na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ panuje tutaj bardzo przyjazna atmosfera. Warunki do nauki są bardzo dobre, zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, a koledzy studenci są tak samo pochłonięci swoimi zainteresowani jak ja. Polecam. UG to fajne miejsce.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

RELIGIOZNAWSTWO - ważne informacje

Religioznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa wyznaniowego,
 • psychologii religii,
 • socjologii religii,
 • fenomenologii religii,
 • sztuki sakralnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Religioznawstwo:

Absolwent kierunku Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • organach administracji państwowej,
 • organizacjach rządowych i pozarządowych,
 • mediach,
 • instytucjach nastawionych na dialog międzykulturowy i międzyreligijny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)