Religioznawstwo studia - kierunek studiów

Czym dla współczesnego człowieka jest religia? Jedne z najnowszych badań i analiz ujawniają, że na świecie jest coraz więcej ludzi, którzy za swoją religię uznają… brak religii - nie wierzą w nic. Dla nas Europejczyków pierwszą myślą, jaka pojawia nam się w głowie, gdy słyszymy słowo religia najczęściej jest chrześcijaństwo, coraz częściej islam, czasem może buddyzm. Dzieje się tak nie bez przyczyny, ponieważ są to trzy największe systemy wierzeń na świecie, a na gruncie chrześcijańskim powstawał cały dorobek kulturalny Europy. Za religie uważa się jednak nie tylko takie jak te systemy wierzeń, ale i różne praktyki, kulty, rytuały, doktryny, różne kościoły czy nawet mistykę. Przeglądając różne badania i szacunki można powiedzieć, że na świecie liczba różnych religii oscyluje między 4200, a 10 tysięcy, natomiast samych wyznań chrześcijańskich jest około 41 tysięcy. Wydaje się to być wystarczająco dużym przedmiotem badań dla religioznawców. Samo religioznawstwo dzieli się na siedem działów: etnologia religii, fenomenologia, geografia, historia, psychologia, socjologia i teoria religii. Religioznawca charakteryzuje się innym podejściem do wiary, niż teolog bądź filozof religii. Ma on empiryczny stosunek do przedmiotu badań, to znaczy, że bada religie w kontekście antropologicznym, historycznym, ekonomicznym oraz socjologicznym.

 

Dla kogo ten kierunek

Jako idealny kandydat na studia na kierunku religioznawstwo powinieneś odznaczać się ciekawością świata i otwartością na inne kultury, ich tradycje i zwyczaje.

 

Program studiów i przedmioty

Jeśli już zostaniesz przyjęty w poczet studentów, możesz spodziewać się w swoim planie zajęć takich przedmiotów jak wstęp do religioznawstwa, cywilizacje a religia - starożytność i średniowiecze, etnologia religii, główne kierunki filozofii, cywilizacje średniowieczne i nowożytne, politologia religii, psychologia religii, socjologia religii, religie Polski lub koncepcje Boga, hinduizm, judaizm, buddyzm, religie Ameryki Prekolumbijskiej czy religie Dalekiego Wschodu. Dodatkowo będziesz uczyć się jednego dodatkowego języka (oprócz angielskiego), a do wyboru jest łacina, sanskryt, perski czy greka i inne.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku religioznawstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RELIGIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując religioznawstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • znajomości języka angielskiego oraz wybranego orientalnego
  • religioznawstwa
  • psychologii
  • socjologii
  • filozofii

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RELIGIOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RELIGIOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku religioznawstwo

Absolwent kierunku religioznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • instytucjach międzynarodowych
  • muzeach
  • placówkach zajmującymi się mniejszościami religijnymi i kulturowymi
  • biurach pielgrzymkowych
  • centrach kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO

Komentarze (0)