Dodaj do ulubionych

Religioznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Religioznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku religioznawstwo:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RELIGIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Religioznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku religioznawstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując religioznawstwo

Program studiów i przedmioty

Jeśli już zostaniesz przyjęty w poczet studentów, możesz spodziewać się w swoim planie zajęć takich przedmiotów jak wstęp do religioznawstwa, cywilizacje a religia - starożytność i średniowiecze, etnologia religii, główne kierunki filozofii, cywilizacje średniowieczne i nowożytne, politologia religii, psychologia religii, socjologia religii, religie Polski lub koncepcje Boga, hinduizm, judaizm, buddyzm, religie Ameryki Prekolumbijskiej czy religie Dalekiego Wschodu.

Dodatkowo będziesz uczyć się jednego dodatkowego języka (oprócz angielskiego), a do wyboru jest łacina, sanskryt, perski czy greka i inne.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości języka angielskiego oraz wybranego orientalnego
 • religioznawstwa
 • psychologii
 • socjologii
 • filozofii

Jak wyglądają studia na kierunku religioznawstwo?

Czym dla współczesnego człowieka jest religia? Jedne z najnowszych badań i analiz ujawniają, że na świecie jest coraz więcej ludzi, którzy za swoją religię uznają… brak religii - nie wierzą w nic. Dla nas Europejczyków pierwszą myślą, jaka pojawia nam się w głowie, gdy słyszymy słowo religia najczęściej jest chrześcijaństwo, coraz częściej islam, czasem może buddyzm.

Dzieje się tak nie bez przyczyny, ponieważ są to trzy największe systemy wierzeń na świecie, a na gruncie chrześcijańskim powstawał cały dorobek kulturalny Europy. Za religie uważa się jednak nie tylko takie jak te systemy wierzeń, ale i różne praktyki, kulty, rytuały, doktryny, różne kościoły czy nawet mistykę.

Przeglądając różne badania i szacunki można powiedzieć, że na świecie liczba różnych religii oscyluje między 4200, a 10 tysięcy, natomiast samych wyznań chrześcijańskich jest około 41 tysięcy. Wydaje się to być wystarczająco dużym przedmiotem badań dla religioznawców.

Samo religioznawstwo dzieli się na siedem działów: etnologia religii, fenomenologia, geografia, historia, psychologia, socjologia i teoria religii. Religioznawca charakteryzuje się innym podejściem do wiary, niż teolog bądź filozof religii. Ma on empiryczny stosunek do przedmiotu badań, to znaczy, że bada religie w kontekście antropologicznym, historycznym, ekonomicznym oraz socjologicznym.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek religioznawstwo jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Religioznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Dzięki studiom na kierunku religioznawstwo będziesz miał możliwość rozwijania swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu nauk kulturoznawczych i humanistycznych. Jako student poznasz historię oraz specyfikę wybranych religii świata, a także dowiesz się więcej na temat filozofii czy stuki sakralnej.

Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów tematycznie powiązanych z powyższymi dyscyplinami. Oto wybrane z nich:

 • Wprowadzenie do badań nad źródłami religii
 • Judaizm: historia i literatura biblijna
 • Prawo wyznaniowe
 • Podstawy filozofii i logiki

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższymi kierunku humanistycznym, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczysz się dokonywać analizy roli religii w kulturze, sztuce i literaturze. Ponadto dowiesz się więcej na temat wpływu religii na życie społeczne.

Studenci rozwiną także zdolności językowe i nauczą się wybranego języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jako idealny kandydat na studia na kierunku religioznawstwo powinieneś odznaczać się ciekawością świata i otwartością na inne kultury, ich tradycje i zwyczaje.

 

5. Gdzie studiować Religioznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Religioznawstwo:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RELIGIOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Religioznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku religioznawstwo będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku religioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RELIGIOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek religioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku religioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek religioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
60.50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku religioznawstwo

Absolwent kierunku religioznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • instytucjach międzynarodowych
 • muzeach
 • placówkach zajmującymi się mniejszościami religijnymi i kulturowymi
 • biurach pielgrzymkowych
 • centrach kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO

Komentarze (0)