Dodaj do ulubionych

Religioznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Religioznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku religioznawstwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku religioznawstwo:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RELIGIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Religioznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Religioznawstwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RELIGIOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RELIGIOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku religioznawstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując religioznawstwo

Program studiów i przedmioty

Jeśli już zostaniesz przyjęty w poczet studentów, możesz spodziewać się w swoim planie zajęć takich przedmiotów jak wstęp do religioznawstwa, cywilizacje a religia - starożytność i średniowiecze, etnologia religii, główne kierunki filozofii, cywilizacje średniowieczne i nowożytne, politologia religii, psychologia religii, socjologia religii, religie Polski lub koncepcje Boga, hinduizm, judaizm, buddyzm, religie Ameryki Prekolumbijskiej czy religie Dalekiego Wschodu.

Dodatkowo będziesz uczyć się jednego dodatkowego języka (oprócz angielskiego), a do wyboru jest łacina, sanskryt, perski czy greka i inne.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości języka angielskiego oraz wybranego orientalnego
 • religioznawstwa
 • psychologii
 • socjologii
 • filozofii

Jak wyglądają studia na kierunku religioznawstwo?

Czym dla współczesnego człowieka jest religia? Jedne z najnowszych badań i analiz ujawniają, że na świecie jest coraz więcej ludzi, którzy za swoją religię uznają… brak religii - nie wierzą w nic. Dla nas Europejczyków pierwszą myślą, jaka pojawia nam się w głowie, gdy słyszymy słowo religia najczęściej jest chrześcijaństwo, coraz częściej islam, czasem może buddyzm.

Dzieje się tak nie bez przyczyny, ponieważ są to trzy największe systemy wierzeń na świecie, a na gruncie chrześcijańskim powstawał cały dorobek kulturalny Europy. Za religie uważa się jednak nie tylko takie jak te systemy wierzeń, ale i różne praktyki, kulty, rytuały, doktryny, różne kościoły czy nawet mistykę.

Przeglądając różne badania i szacunki można powiedzieć, że na świecie liczba różnych religii oscyluje między 4200, a 10 tysięcy, natomiast samych wyznań chrześcijańskich jest około 41 tysięcy. Wydaje się to być wystarczająco dużym przedmiotem badań dla religioznawców.

Samo religioznawstwo dzieli się na siedem działów: etnologia religii, fenomenologia, geografia, historia, psychologia, socjologia i teoria religii. Religioznawca charakteryzuje się innym podejściem do wiary, niż teolog bądź filozof religii. Ma on empiryczny stosunek do przedmiotu badań, to znaczy, że bada religie w kontekście antropologicznym, historycznym, ekonomicznym oraz socjologicznym.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek religioznawstwo jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Religioznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Dzięki studiom na kierunku religioznawstwo będziesz miał możliwość rozwijania swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu nauk kulturoznawczych i humanistycznych. Jako student poznasz historię oraz specyfikę wybranych religii świata, a także dowiesz się więcej na temat filozofii czy stuki sakralnej.

Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów tematycznie powiązanych z powyższymi dyscyplinami. Oto wybrane z nich:

 • Wprowadzenie do badań nad źródłami religii
 • Judaizm: historia i literatura biblijna
 • Prawo wyznaniowe
 • Podstawy filozofii i logiki

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższymi kierunku humanistycznym, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczysz się dokonywać analizy roli religii w kulturze, sztuce i literaturze. Ponadto dowiesz się więcej na temat wpływu religii na życie społeczne.

Studenci rozwiną także zdolności językowe i nauczą się wybranego języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jako idealny kandydat na studia na kierunku religioznawstwo powinieneś odznaczać się ciekawością świata i otwartością na inne kultury, ich tradycje i zwyczaje.

 

5. Gdzie studiować Religioznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Religioznawstwo:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Religioznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku religioznawstwo będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku religioznawstwo

Absolwent kierunku religioznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • instytucjach międzynarodowych
 • muzeach
 • placówkach zajmującymi się mniejszościami religijnymi i kulturowymi
 • biurach pielgrzymkowych
 • centrach kultury

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO

Komentarze (0)