Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
 • metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
 • systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
 • finanse

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to więzi ekonomiczne między różnymi państwami, a także między konkretnymi podmiotami ekonomicznymi i przedsiębiorstwami, obejmujące międzynarodowe sfery wymiany dóbr, usług i czynników wytwórczych przez ich eksport i import. To także interdyscyplinarny kierunek kształcenia, który można odnaleźć w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym, dlatego duży nacisk kładziony jest na naukę dwóch języków obcych. Studia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: makroekonomia, mikroekonomia, zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych, systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej, finanse, analiza ekonomiczna, zarządzanie, prawo, marketing, bankowość, podstawy polityki gospodarczej i społecznej, handel światowy, rozliczenia międzynarodowe, międzynarodowe transakcje handlowe, funkcjonowanie Unii Europejskiej, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, europejska polityka konkurencji, korespondencja biznesowa w języku angielskim.

Nauka w ramach omawianego kierunku prowadzić ma do zdobycia wiedzy z zakresu teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i  mikroekonomicznym, jak również pozyskania umiejętności wykorzystania jej w międzynarodowej praktyce gospodarczej. Wiedza stanowić ma podstawę zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich  w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą i  zajmujących się obsługą  międzynarodowej wymiany, korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Ponadto, absolwenci kierunku będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Jedną z nich jest Uniwersytet Gdański? Czy warto wybrać tę właśnie uczelnię? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Krzysiek, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych mówi:

„Uniwersytet Gdański oferuje nowoczesne kierunki, dzięki którym można zdobyć umiejętności niezbędne do swobodnego funkcjonowania na współczesnym rynku. To uczelnia dla tych, którym zależy na wysokiej jakości wykształceniu, na miarę XXI wieku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • analizy ekonomicznej,
 • zasad funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego,
 • narzędzi informatycznych i technik pozyskiwania danych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zarządzania podmiotem gospodarczym na rynku międzynarodowym,
 • zasad zawierania i realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi jako:

 • analityk finansowy,
 • doradca biznesowy,
 • przedstawiciel handlowy,
 • specjalista do spraw analiz kredytowych,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)