Biznes i technologia ekologiczna

Biznes i technologia ekologiczna

Biznes i technologia ekologiczna

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Biznes i technologia ekologiczna – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku biznes i technologia ekologiczna na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biznes i technologia ekologiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • koncepcje zielonej gospodarki
 • energia odnawialna
 • ekonomika przedsiębiorstw ekologicznych
 • zarządzanie strategiczne w biznesie ekologicznym
 • prototypowanie i elementy projektowania technologii

 

Biznes ekologiczny coraz mocniej zaznacza swoją obecność. Rosnącą popularność potwierdzają badania, pokazujące że aż 94% konsumentów woli korzystać z usług i produktów firm, które dbają o środowisko. Jakie zasady rządzą tym biznesem? Można się tego dowiedzieć wybierając kierunek Biznes i technologia ekologiczna na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzony jest on na studiach drugiego stopnia.

Studenci kierunku Biznes i technologia ekologiczna na Uniwersytecie Gdańskim zdobywają interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Uczą się diagnozować sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ekologicznych oraz wskazywać sposoby usprawnień ich działania. Pozyskują kompetencje, które umożliwiają przygotowanie koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno- biznesowego, a także planowanie i organizowanie procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwach branży ekologicznej.

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: społeczna odpowiedzialność biznesu, koncepcje zielonej gospodarki, energia odnawialna, ekonomika przedsiębiorstw ekologicznych, zarządzanie strategiczne w biznesie ekologicznym, prototypowanie i elementy projektowania technologii, ekonomia menedżerska, finanse przedsiębiorstw ekologicznych, projektowanie biznesu ekologicznego, biotechnologia w ochronie środowiska, gospodarka odpadowa w przedsiębiorstwach, modele biznesowe przedsiębiorstw, marketing w biznesie ekologicznym, negocjacje w biznesie.

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach działających w branży ekologicznej. Absolwenci mogą pracować na stanowiskach szefów produkcji w przedsiębiorstwach ekologicznych, projektantów biznesów ekologicznych, kierowników eksploatacji złożonych instalacji ekologicznych, analityków ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych, planistów zamówień publicznych w zakresie ochrony środowiska i instalacji ekologicznych, konsultantów strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych, specjalistów do spraw ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Studia w Gdańsku umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy. Przykładem kierunku, który stawia na pozyskanie innowacyjnych umiejętności jest Biznes i technologia ekologiczna. Zainteresowani tą dyscypliną powinni wiedzieć co nieco na temat uczelni, która go prowadzi. Jaki ma Uniwersytet Gdański opinie? Adrian, student Biznesu i technologii ekologicznej mówi:

„Uniwersytet Gdański to jedna z najlepszych uczelni w kraju. Dobrze się tutaj studiuje, ponieważ zajęcia są ciekawe, mają charakter praktyczny i rzeczywiście przygotowują do pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biznes i technologię ekologiczną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Biznes i technologia ekologiczna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ekonomiki przedsiębiorstw ekologicznych,
 • zarządzania strategicznego w biznesie ekologicznym,
 • ekonomii menedżerskiej,
 • marketingu w biznesie ekologicznym,
 • monitoringu środowiska w przedsiębiorstwie,
 • negocjacji w biznesie,
 • zarządzania projektami ekologicznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biznes i technologia ekologiczna:

Absolwent kierunku Biznes i technologia ekologiczna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach z branży ekologicznej,
 • instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość,
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne,
 • przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)