Bioinformatyka

Bioinformatyka

Bioinformatyka

07.02.2022

Bioinformatyka – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bioinformatyka w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bioinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • podstawy biologii
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • matematyka dyskretna i algebra liniowa
 • fizyka
 • chemia organiczna
 • programowanie

 

Bioinformatyka jest dyscypliną, która łączy w sobie biologię molekularną, informatykę, matematykę, genetykę, teorię baz danych, biologię strukturalną, genomikę oraz biochemię. Rozwiązuje ona problemy nagromadzone w wyniku intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu metodologii nauk informatycznych i stanowi ona naukę zbierania i analizowania złożonych biologicznych danych. Można ją studiować na Uniwersytecie Gdańskim.

Bioinformatyka realizowana na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu głównych obszarów biologii, informatyki, chemii i biotechnologii. Poznają metodykę pracy doświadczalnej, programistycznej i symulacji komputerowych, a także uczą się analizować dane i tworzyć modele matematyczne. Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: matematyka, podstawy biologii, chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka dyskretna i algebra liniowa, fizyka, chemia organiczna, programowanie, biologia komórki, algorytmy bioinformatyki, biologia molekularna, bioróżnorodność i ewolucja, struktury danych i bazy danych, elementy statystyki w naukach biologicznych, fizjologia i regulacja metabolizmu, biologiczne bazy danych, modelowanie molekularne, analiza danych wielowymiarowych.

Absolwenci Bioinformatyki na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach badawczo- rozwojowych, firmach konsultingowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej, firmach szkoleniowych.

 

Opinie

Gdańsk jest jednym z najważniejszych i najpopularniejszych miast akademickich. Każdego roku do stolicy województwa pomorskiego przybywa ogromna ilość kandydatów. Chcąc studiować omawiany przez nas kierunek, warto dowiedzieć się: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Ewelina, studentka Bioinformatyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim gwarantują niezły start. Zdobywam umiejętności praktyczne, które obecnie są najczęściej poszukiwane na rynku, więc nie martwię się o pracę.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

BIOINFORMATYKA - ważne informacje

Bioinformatyka studia Gdańsk

Bioinformatyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinformatykę na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania metod analizy danych wielowymiarowych,
 • mechanizmów molekularnych szlaków metabolizmu podstawowego,
 • chemii organicznej i nieorganicznej,
 • rachunku prawdopodobieństwa,
 • biologii molekularnej,
 • struktur danych i baz danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinformatyka:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • firmach badawczo- rozwojowych,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej,
 • firmach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)