Bioinformatyka - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Bioinformatyka - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Bioinformatyka - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Studia w Trójmieście

bioinformatyka

Odkryj bioinformatykę w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Bioinformatyka studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku bioinformatyka w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim w trybie stacjonarnym. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bioinformatyka - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek bioinformatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Bioinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek bioinformatyka w Gdańsku?

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na bioinformatykę powinni zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, takich jak: biologia, informatyka, matematyka, fizyka lub chemia. Dużym atutem będą także osiągnięcia w olimpiadach naukowych z obszaru nauk ścisłych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bioinformatyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • matematyka.
 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOINFORMATYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOINFORMATYKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
55
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bioinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
75.00
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku bioinformatyka w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bioinformatyka w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki informatyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA?

Współcześnie mamy do czynienia z informatyzacją wielu aspektów naszego codziennego życia, ale też niezliczonych gałęzi przemysłu. Osiągnięcia tej szerokiej dyscypliny, jaką jest informatyką są powszechnie stosowane w różnorodnych branżach i dziedzinach naukowych. Jedną z nich jest biologia. Wykorzystywanie narzędzi i technik informatycznych w naukach biologicznych nosi nazwę bioinformatyki.

Ze względu na ilość i różnorodność przetwarzanych danych, komputery wprowadziły duże ułatwienie do pracy biologów, a także umożliwiły lepsze spożytkowanie wyników badań biologicznych w praktyce. Jeżeli chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z tego obszaru to studia na kierunku bioinformatyka w Gdańsku będą dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia informatyczne w Gdańsku, powinny przejawiać zainteresowanie naukami ścisłymi i informatycznymi. Dodatkowym atutem będzie także znajomość nowoczesnych technologi komputerowych i umiejętność ich zastosowania w praktyce. Jeśli spełniasz te warunki, nie wahaj się i weź udział w rekrutacji.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bioinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku bioinformatyka w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Gdańsku coraz częściej decydują się na wprowadzenie studiów informatycznych do swoich ofert kształcenia. Obecnie kierunek bioinformatyka możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej

Program nauczania na kierunku bioinformatyka oscyluje wokół nauk ścisłych, informatycznych, ale także biologicznych i informatycznych, dzięki czemu studenci mają okazję rozwijać się na kilku polach jednocześnie. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • fizyka
 • biologia komórki
 • biologia molekularna
 • techniki sekwencjonowania
 • biofizyka
 • statystyka

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, jako student zdobędziesz także niezwykle cenne umiejętności programowania, modelowania układów biologicznych oraz tworzenia baz danych, które niewątpliwe wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Co więcej, w planie przewidziano organizacje praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku Bioinformatyka w Trójmieście

Studia na kierunku bioinformatyka w Trójmieście trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA?

Studia w Gdańsku, dzięki swojemu praktycznemu i dostosowanemu do realiów współczesnego świata programowi nauczania, kształcą specjalistów doskonale odnajdujących się na obecnym, niekiedy wymagającym rynku pracy. Dlatego też absolwenci kierunku bioinformatyka mogą liczyć na wiele ciekawych ofert zawodowych.

Po ukończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w:

 • laboratoriach
 • ośrodkach naukowo-badawczych

 

Gdzie wykorzystasz swoją wiedzę biologiczną. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z prężnie rozwijającą się branżą IT. Absolwenci często decydują się na zatrudnienie w firmach farmaceutycznych lub na stanowisku przedstawiciela medycznego. Ponadto, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać ciekawe perspektywy zawodowe.

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)