Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Ratownictwo medyczne – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jaki zawód wymaga szybkich reakcji, trafnych decyzji i trzymania nerwów na wodzy? Zawód ratownika medycznego. To praca nie tylko dla zainteresowanych medycyną, ale także dla tych, którzy chcą nieść pomoc nawet w najtrudniejszych warunkach. Czy można nauczyć się opanowania, pracy pod presją czasu i natychmiastowego działania? Na pewno można się do działania w takich warunkach dobrze przygotować. Taką możliwość dają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Ratownictwo medyczne zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych, z naciskiem położonym na medyczne czynności ratunkowe wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studia kształcą profesjonalistów potrafiących wykonywać wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Studenci Ratownictwa medycznego odbywają liczne zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w placówkach medycznych między innymi w: Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, czy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. A jak może wyglądać życie zawodowe? Absolwenci Ratownictwa medycznego w Krakowskiej Akademii mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych, jednostkach straży pożarnej.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

Ratownictwo medyczne studia Kraków

​Ratownictwo medyczne studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ratownictwo medyczne w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy organizmu ludzkiego z uwzględnieniem aspektów klinicznych,
 • procesów zachodzących w organizmie człowieka,
 • przyczyn, objawów i mechanizmów powstawania zaburzeń wywołanych chorobą lub urazem,
 • mechanizmów farmakologicznych,
 • podejmowania medycznych czynności ratunkowych,
 • właściwego postępowania w rozpoznanym stanie zagrożenia zdrowotnego,
 • zadań promocji zdrowia,
 • regulacji prawnych systemu ochrony zdrowia,
 • obsługi medycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratunkowych,
 • jednostkach straży pożarnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)