Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka turystyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy turystyki
 • ekonomika turystyki
 • statystyka opisowa
 • badania rynku turystycznego
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

 

Niezwykle ważnym elementem gospodarki jest turystyka, a wszelkie środki ułatwiające zrealizowanie potrzeb turystów określamy mianem gospodarki turystycznej. To zbiór różnorodnych czynników, które związane są z informacją turystyczną, transportem, zakwaterowaniem, czy promocją walorów turystycznych. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto poznać bliżej to zagadnienie. Służy temu kierunek Gospodarka turystyczna, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kierunek Gospodarka turystyczna realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach kształci przyszłych pracowników branży turystycznej, hotelarstwa i gastronomii, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania różnych przedsiębiorstw turystycznych, uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, diagnozować i projektować skuteczne działania marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach turystycznych. Ponadto, zaznajamiają się z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie, jak również przepisami regulującymi podejmowanie działalności w różnych sektorach turystycznych. Gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem prowadzonym w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak: podstawy turystyki, ekonomika turystyki, statystyka opisowa, badania rynku turystycznego, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie w usługach turystycznych, turystyka międzynarodowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych, zarządzanie personelem w turystyce, handel i gastronomia w regionie turystycznym, zarządzanie w hotelarstwie, zarządzanie wydarzeniami w turystyce, zrównoważony rozwój w turystyce, polityka społeczna i gospodarcza, polityka turystyczna w Polsce i Unii Europejskiej.

Gospodarka turystyczna jest kierunkiem dostarczającym różnorodnych umiejętności. Absolwenci potrafią identyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze związane z rozwojem turystyki, jak również przewidywać zjawiska społeczne i gospodarcze oraz działać w sposób przedsiębiorczy. Z dużym bagażem wiedzy znajdą oni zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, pensjonatach, lokalach gastronomicznych, organizacjach turystycznych, organizacjach społecznych, administracji rządowej i samorządowej.

Studia w Katowicach to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Gospodarkę turystyczną należy zwrócić uwagę na uczelnię, którą się zajmujemy. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Patryk, student Gospodarki turystycznej mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozwija umiejętności praktyczne, które dzisiaj są najważniejsze. Dzięki nim każdy z nas ma szansę na ciekawą pracę. Polecam, bo naprawdę warto tutaj studiować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę turystyczną na UE w Katowicach:

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • polityki turystycznej w Polsce i Unii Europejskiej,
 • komunikacji międzykulturowej w biznesie turystycznym,
 • zarządzania jakością usług w turystyce,
 • zarządzania projektami w turystyce,
 • ekonomiki turystyki,
 • zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym,
 • turystyki międzynarodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka turystyczna:

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • lokalach gastronomicznych,
 • organizacjach turystycznych,
 • organizacjach społecznych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia sportowe i turystyczne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Studia turystyczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki turystyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)