Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • arkusz kalkulacyjny
 • ekonomika ochrony zdrowia
 • matematyka finansowa
 • polityka ochrony zdrowia
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstwa

 

Realizacja zadań w przestrzeni ochrony zdrowia wymaga nowoczesnego podejścia, którego fundamentem są umiejętności menedżerskie, a także wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania. Na tych, którzy planują wykonywanie obowiązków w jednostkach ochrony zdrowia, a także publicznych instytucjach odpowiedzialnych za organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia czeka kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Jest ona realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy na temat istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Studenci uczą się analizować i oceniać zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno- finansową jednostek gospodarczych i innych podmiotów, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia. Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek realizowany w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak: ekonomia, podstawy organizacji i zarządzania, arkusz kalkulacyjny, ekonomika ochrony zdrowia, matematyka finansowa, polityka ochrony zdrowia, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, metody zarządzania, procedury budżetowe, system podatkowy, rachunkowość jednostek ochrony zdrowia, gospodarowanie kadrami, instytucje ubezpieczeń zdrowotnych, rachunek kosztów w ochronie zdrowia, zabezpieczenie społeczne, elementy analizy technicznej, etyka w ochronie zdrowia, harmonizacja i standaryzacja rachunkowości, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

Absolwenci kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia wyróżniają się różnorodnymi umiejętnościami. Potrafią interpretować zjawiska społeczne i ekonomiczne, interpretować  akty prawne związane z funkcjonowaniem podmiotu ochrony zdrowia, prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty, nawiązywać kontakty z instytucjami współpracującymi z placówką ochrony zdrowia. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w  jednostkach ochrony zdrowia i publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia.

Katowice, jak na stolicę regionu przystało, oferuje szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Zastanawiając się nad studiami związanymi z naukami ekonomicznymi warto zapoznać się z ofertą dydaktyczną jednej z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Sylwia, studentka Finansów i zarządzania w ochronie zdrowia mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to bardzo dobra uczelnia, która oferuje ciekawe kierunki i ścieżki kształcenia. Co równie ważne, dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na UE w Katowicach:

Absolwent kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ekonomiki ochrony zdrowia,
 • polityki ochrony zdrowia,
 • modelowania procesów finansowych,
 • zarządzania jakością w jednostkach ochrony zdrowia,
 • sprawozdawczości finansowej jednostek ochrony zdrowia,
 • zarządzania strategicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia:

Absolwent kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach ochrony zdrowia,
 • publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)