Europeistyka

Europeistyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Europeistyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • państwo i władza w Europie
 • integracja europejska
 • etykieta w biznesie
 • instytucje i proces decyzyjny w Unii Europejskiej
 • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • podstawy przedsiębiorczości
 • makroekonomia

 

W jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska? Na czym polega współpraca międzynarodowa na arenie światowej? W jaki sposób pozyskuje się fundusze europejskie? Na te oraz inne pytania odpowiedź znajdą ci, którzy wybiorą kierunek Europeistyka. Można go studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kształcenie na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa, socjologii, politologii i stosunków międzynarodowych. Studenci zaznajamiają się z tradycją, historią, kulturą, a także społeczno- politycznymi uwarunkowaniami integracji europejskiej, strukturą Unii Europejskiej oraz prawnymi i ekonomicznymi aspektami jej funkcjonowania. Europeistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: mikroekonomia, państwo i władza w Europie, integracja europejska, etykieta w biznesie, instytucje i proces decyzyjny w Unii Europejskiej, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy przedsiębiorczości, makroekonomia, skuteczna współpraca w zespole projektowym, międzynarodowe transakcje gospodarcze, podstawy zarządzania w biznesie europejskim, społeczeństwa i kultury Europy, prawo europejskie, funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, ilościowe metody analizy gospodarki.

Europeistyka jest kierunkiem dostarczającym różnorodnych umiejętności. Studenci nabywają kompetencji w obszarze zarządzania firmą produkcyjną, handlową i usługową działającą na rynkach europejskich, jak również rozwijają umiejętności niezbędne do prowadzenia biznesu na rynku europejskim, nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi, analizy międzynarodowego otoczenia, tworzenia strategii działania na rynkach obcych. A co po studiach? Absolwenci Europeistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie między innymi w administracji centralnej i samorządowej, organach i instytucjach Unii Europejskiej, firmach konsultingowych, placówkach informacyjnych, placówkach kulturalnych, przedsiębiorstwach europejskich, przedsiębiorstwach krajowych funkcjonujących na rynkach europejskich.

 

Opinie

Kierunki studiów w Krakowie tworzą długą listę i bez przeszkód odnajdziemy na niej omawiany kierunek. Ale w której uczelni studiować? Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Paweł, student Europeistyki mówi:

„Interesuje mnie integracja europejska, funkcjonowanie Unii Europejskiej, a także polityka krajów, które nie należą do tej wspólnoty. Na studiach chciałem rozwijać swoje zainteresowania. Dlatego wybrałem Europeistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. To świetna uczelnia. Polecam.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

EUROPEISTYKA - ważne informacje

Europeistyka studia Kraków

Europeistyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Europeistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • prawa europejskiego,
 • struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zarządzania w biznesie europejskim,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • instytucji i procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji centralnej i samorządowej,
 • organach i instytucjach Unii Europejskiej,
 • firmach konsultingowych,
 • placówkach informacyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • przedsiębiorstwach europejskich,
 • przedsiębiorstwach krajowych funkcjonujących na rynkach europejskich,
 • środkach masowego przekazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Europeistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)