Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek interdyscyplinarny, łączący różne obszary wiedzy oraz dostosowany do wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy. Ekonomia, zarządzanie, organizacja produkcji – to tylko niektóre elementy szerokiego programu dyscypliny, która każdego roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem kandydatów. A gdzie studiować? Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji można odnaleźć w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk ekonomicznych, zarządzania, a także nauk technicznych. Studenci rozwijają umiejętności menedżerskie i organizacyjne, obsługi programów wykorzystywanych w projektowaniu, jak również zaznajamiają się z zagadnieniami modelowania, symulacji i prognozowania, organizacji systemów produkcyjnych, zarządzania strategicznego, czy zarządzania projektami. Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: grafika inżynierska, metrologia, podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, prawo gospodarcze, konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie, zarządzanie projektem i innowacjami, organizacja systemów produkcyjnych, zarządzanie ryzykiem, logistyka techniczna, narzędzia sterowania projektem, finansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, finanse i rachunkowość w projektach.

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Studenci uczą się rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności, projektować produkty żywnościowe zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, prawnymi i ekonomicznymi, jak również uczą się definiować zakres projektu, obliczać jego koszty, wdrażać prace projektowe, czy stosować informatyczne systemy zarządzania projektami. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach świadczących usługi w zakresie zarządzania projektami, organizacjach z otoczenia biznesu, firmach konsultingowych, jednostkach badawczo- rozwojowych, przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego.

Niejeden kandydat na studia nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Krakowie oferują wiele możliwości, a jeśli planujemy studiować Zarządzanie i inżynierię produkcji warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Robert, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przygotowują do ciekawej pracy. Zdobywamy mnóstwo umiejętności, dzięki którym każdy będzie mógł wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji na UEK:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • zarządzania strategicznego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • negocjacji handlowych,
 • marketingu produktu,
 • metod doskonalenia procesów biznesowych,
 • monitorowania jakości dostawców w organizacji,
 • finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • firmach świadczących usługi w zakresie zarządzania projektami,
 • organizacjach z otoczenia biznesu,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach badawczo- rozwojowych,
 • przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)