Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza finansowa w sektorze publicznym
 • państwo w gospodarce globalnej
 • prawo podatkowe
 • rachunkowość sektora publicznego
 • sprawozdawczość budżetowa
 • finanse lokalne

 

Finanse publiczne dzielą się na rządowe i samorządowe. Każdy element wymaga odpowiedniego zarządzania, aby gospodarka środkami publicznymi miała racjonalny charakter. Wiedzę w tym zakresie można zdobyć na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego, który przygotowuje do pełnienia obowiązków w sektorze publicznym, mającym szczególne znaczenie w systemie gospodarczym i społecznym.  

Kierunek Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania oraz roli współczesnego państwa, metod zarządzania finansami w ujęciu ewolucyjnym i przy uwzględnieniu światowego dorobku finansów publicznych. Absolwenci kierunku wyróżniają się umiejętnościami niezbędnymi przy podejmowaniu decyzji z zakresu gromadzenia, alokacji i monitorowania finansowych środków publicznych. Dzięki nim będą mogli pracować między innymi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach. Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: analiza finansowa w sektorze publicznym, państwo w gospodarce globalnej, prawo podatkowe, rachunkowość sektora publicznego, sprawozdawczość budżetowa, finanse lokalne, prawo zamówień publicznych, system podatkowy w Polsce, pomoc publiczna, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, nowe zarządzanie w sektorze publicznym, zarządzanie organizacjami publicznymi, finansowanie ochrony środowiska, zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, e- administracja.

A co po studiach? Absolwenci Zarządzania finansami państwa i samorządu terytorialnego znajdą zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, jednostkach systemu ubezpieczeń społecznych, jednostkach sektora zdrowia, jednostkach będących dysponentami funduszy publicznych.

Kraków to bardzo ważny ośrodek akademicki, a kierunki studiów w Krakowie tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin. W szerokiej przestrzeni dydaktycznej swoje miejsce ma również Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego. Ale w której uczelni studiować? Czy omawiany przez nas uniwersytet będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Marcelina, studentka Zarządzania finansami państwa i samorządu terytorialnego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie mają charakter praktyczny. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności otwierają wiele dróg na rynku pracy. Dlatego warto tutaj studiować. To świetna uczelnia, którą każdemu polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na UEK:

Absolwent kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy finansowej w sektorze publicznym,
 • sprawozdawczości budżetowej,
 • zarządzania finansami samorządowymi,
 • prognozowania zjawisk finansowych,
 • systemu administracji publicznej,
 • prawa gospodarczego publicznego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • polityki finansowej państwa,
 • systemu podatkowego w Polsce.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie finansami:

Absolwent kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej,
 • jednostkach systemu ubezpieczeń społecznych,
 • jednostkach sektora zdrowia,
 • jednostkach będących dysponentami funduszy publicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)