Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego studia – kierunek studiów

Nie od dziś wiadomo, że pieniądze dominują współczesne życie nie tylko każdego człowieka, ale także gospodarki kraju, w którym przyszło mu żyć. Rynek finansowy na świecie, ze względu na swój nieopisany wpływ na szeroko rozumianą gospodarkę, wymaga ciągłych analiz i modyfikacji, do wykonywania których potrzeba ludzi zaufanych, o szerokich horyzontach myślowych i odpowiedzialnych za powierzone im zadania. Najmniejszy błąd w kalkulacjach może narazić państwo na straty szacowane na miliardy dolarów. Dlatego zapotrzebowanie na finansistów jest tak duże i niesłabnące od długiego czasu. Studia na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu gospodarowania finansami państwowymi, umiejącymi oceniać ryzyko i konsekwencje działań gospodarczych w kwestii finansów publicznych. Jesteś odpowiedzialny i zorientowany na sukces każdego działania, którego się podejmujesz? Matematyka od zawsze była twoją najmocniejszą stroną? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z sektorem finansowym i nie boisz się ogromnej odpowiedzialności wynikającej z podjęcia pracy w tej branży? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to studia na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego zostały stworzone właśnie dla ciebie!

Jaką wiedzą oraz umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego? Zdobędziesz dobrze ugruntowaną wiedzę, będącą filarem ciągłego doskonalenia się i poszerzania umiejętności praktycznych z zakresu tematyki obowiązującej na studiach. Naukę rozpoczniesz od zdobycia teoretycznej wiedzy o funkcjonowaniu gospodarczym i finansowym państw europejskich i światowych. Zrozumiesz powiązania łączące systemy gospodarcze i społeczne. W trakcie przewidzianych na studiach zajęć warsztatowych zrozumiesz, jak ważne są kompetencje społeczne oraz umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji z zakresu gromadzenia, wydatkowania i monitorowania środków publicznych. Nauczysz się pracować w grupach zwłaszcza na pozycjach lidera.

Gdzie znajdziesz pracę jako absolwent studiów na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego? Niemal we wszystkich gałęziach sektora publicznego, który jest bezpośrednio związany z gospodarowaniem finansami. Placówki administracji skarbowej, instytucje rządowe i samorządowe oraz wszelkiej maści przedsiębiorstwa użytku publicznego przyjmą cię z otwartymi ramionami. Twoje umiejętności z pogranicza zarządzania zasobami ludzkimi uczynią cię cennym pracownikiem międzynarodowych korporacji.

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w procesie rekrutacji brane jest świadectwo ukończenia studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego prowadzony jest przez:

Wydział Finansów i Prawa UE w Krakowie

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznych podstaw funkcjonowania współczesnego państwa
 • zarządzania finansami
 • roli sektora publicznego w systemie gospodarczym i społecznym
 • zarządzania organizacjami publicznymi
 • systemów informatyczne w zarządzaniu publicznym
 • gromadzenia, wydatkowania i monitorowania finansowych środków publicznych
 • pracy zespołowej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Absolwent kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach rządowych i samorządowych
 • krajowej administracji skarbowej
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej
 • organizacjach pożytku publicznego
 • międzynarodowych korporacjach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Komentarze (0)