Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Nie od dziś wiadomo, że pieniądze dominują współczesne życie nie tylko każdego człowieka, ale także gospodarki kraju, w którym przyszło mu żyć. Rynek finansowy na świecie, ze względu na swój nieopisany wpływ na szeroko rozumianą gospodarkę, wymaga ciągłych analiz i modyfikacji, do wykonywania których potrzeba ludzi zaufanych, o szerokich horyzontach myślowych i odpowiedzialnych za powierzone im zadania.

Najmniejszy błąd w kalkulacjach może narazić państwo na straty szacowane na miliardy dolarów. Dlatego zapotrzebowanie na finansistów jest tak duże i niesłabnące od długiego czasu. Studia na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu gospodarowania finansami państwowymi, umiejącymi oceniać ryzyko i konsekwencje działań gospodarczych w kwestii finansów publicznych.

Jesteś odpowiedzialny i zorientowany na sukces każdego działania, którego się podejmujesz? Matematyka od zawsze była twoją najmocniejszą stroną? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z sektorem finansowym i nie boisz się ogromnej odpowiedzialności wynikającej z podjęcia pracy w tej branży? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to studia na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego zostały stworzone właśnie dla ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą oraz umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego? Zdobędziesz dobrze ugruntowaną wiedzę, będącą filarem ciągłego doskonalenia się i poszerzania umiejętności praktycznych z zakresu tematyki obowiązującej na studiach. Naukę rozpoczniesz od zdobycia teoretycznej wiedzy o funkcjonowaniu gospodarczym i finansowym państw europejskich i światowych. Zrozumiesz powiązania łączące systemy gospodarcze i społeczne. W trakcie przewidzianych na studiach zajęć warsztatowych zrozumiesz, jak ważne są kompetencje społeczne oraz umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji z zakresu gromadzenia, wydatkowania i monitorowania środków publicznych. Nauczysz się pracować w grupach zwłaszcza na pozycjach lidera.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz pracę jako absolwent studiów na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego? Niemal we wszystkich gałęziach sektora publicznego, który jest bezpośrednio związany z gospodarowaniem finansami. Placówki administracji skarbowej, instytucje rządowe i samorządowe oraz wszelkiej maści przedsiębiorstwa użytku publicznego przyjmą cię z otwartymi ramionami. Twoje umiejętności z pogranicza zarządzania zasobami ludzkimi uczynią cię cennym pracownikiem międzynarodowych korporacji.

WAŻNE TEMATY

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia na kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w procesie rekrutacji brane jest świadectwo ukończenia studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznych podstaw funkcjonowania współczesnego państwa
 • zarządzania finansami
 • roli sektora publicznego w systemie gospodarczym i społecznym
 • zarządzania organizacjami publicznymi
 • systemów informatyczne w zarządzaniu publicznym
 • gromadzenia, wydatkowania i monitorowania finansowych środków publicznych
 • pracy zespołowej

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego jest kierunkiem, który powstał i rozwinął się na fundamencie dynamicznie zachodzących zmian polegających na wprowadzaniu nowatorskich metod planowania elementów rachunku ekonomicznego charakterystycznego dla sektora komercyjnego oraz wdrażaniu metod umożliwiających pomiar efektywności wydatków publicznych przy zastosowaniu kryteriów ilościowych i jakościowych. 

Studia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego to połączenie wiedzy na temat funkcjonowania współczesnego państwa oraz umiejętności zarządzania finansami, przy uwzględnieniu światowego dorobku teorii finansów publicznych. Program kształcenia obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: analiza finansowa w sektorze publicznym, prawo podatkowe, rachunkowość sektora publicznego, prognozowanie zjawisk finansowych, czy sprawozdawczość budżetowa. W siatce zajęć można odnaleźć także takie zagadnienia jak: polityka finansowa państwa, system podatkowy, czy zarządzanie organizacjami publicznymi.

Istotnym elementem studiów na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego są zajęcia praktyczne, które rozwijają umiejętności między innymi w zakresie zarządzania projektami, kontroli zarządczej i audytu w sektorze publicznym czy systemów informatycznych w zarządzaniu publicznym.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Kierunek Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego zazwyczaj realizowany jest on na studiach magisterskich. Interesując się nim warto dokładnie zaznajomić się z katalogami edukacyjnymi uczelni, ponieważ każda z nich może oferować inny tryb i inną formę kształcenia. W zależności od wyboru szkoły wyższej nasza nauka może trwać 2 lata i odbywać się w trybie stacjonarnym, bądź niestacjonarnym.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Absolwent kierunku zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach rządowych i samorządowych
 • krajowej administracji skarbowej
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej
 • organizacjach pożytku publicznego
 • międzynarodowych korporacjach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Komentarze (0)