Organizacja i zarządzanie- studia menedżerskie

Organizacja i zarządzanie- studia menedżerskie

Organizacja i zarządzanie- studia menedżerskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Organizacja i zarządzanie- studia menedżerskie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku organizacja i zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza systemowa zarządzania
 • analiza ekonomiczno- finansowa
 • ekonomia menedżerska
 • prawo gospodarcze
 • zarządzanie innowacjami
 • projektowanie technologii
 • strategiczne i międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

 

W jaki sposób zarządza się współczesnym biznesem i jakie umiejętności są do tego potrzebne? Odpowiedź znajdą ci, którzy wybiorą kierunek Organizacja i zarządzanie, który widnieje w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest on prowadzony na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Organizacja i zarządzanie realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu strategicznego i operacyjnego wymiaru zarządzania biznesem. Studenci nabywają umiejętności w zakresie analizy determinant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdrażania strategii jednostek biznesu, doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, jak również kształtowania wizji strategicznego rozwoju zarówno na poziomie organizacji, jak i jednostki. Organizacja i zarządzanie- studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: analiza systemowa zarządzania, analiza ekonomiczno- finansowa, ekonomia menedżerska, prawo gospodarcze, zarządzanie innowacjami, projektowanie technologii, strategiczne i międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie zespołami, zarządzanie karierą zawodową, budowanie marki pracodawcy, zarządzanie zintegrowane, nadzór korporacyjny, zarządzanie projektami międzynarodowymi, zaawansowane systemy informatyczne, rozwój organizacji, zarządzanie finansami firmy.

Kierunek Organizacja i zarządzanie- studia menedżerskie dostarcza szerokiej wiedzy oraz licznych umiejętności. Studenci uczą się zasad i sposobów projektowania systemów zarządzania, rozwiązywania problemów w zakresie projektowania struktury organizacyjnej, kształtowania wizji strategicznego rozwoju. Na absolwentów czeka praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, międzynarodowych instytucjach gospodarczych, bankach, działach HR, firmach doradczych, firmach konsultingowych.

 

Opinie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów, krakowska uczelnia należy do największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Justyna, studentka Organizacji i zarządzania mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia, którą powinni wybrać wszyscy ci, którzy marzą o pracy związanej z ekonomią, finansami albo zarządzaniem. Tutaj otrzymają solidne przygotowanie do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych. To świetna uczelnia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA MENADŻERSKIE - ważne informacje

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Organizację i zarządzanie na UEK:

Absolwent kierunku Organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów informacyjno- decyzyjnych,
 • strategicznego i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania karierą zawodową,
 • prawa gospodarczego,
 • zarządzania finansami firmy,
 • budowania marki pracodawcy,
 • globalnego zarządzania korporacyjnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Organizacja i zarządzanie:

Absolwent kierunku Organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • międzynarodowych instytucjach gospodarczych,
 • bankach,
 • działach HR,
 • firmach doradczych,
 • firmach konsultingowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)