Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

Dodaj do ulubionych

Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie odznaczają się nie tylko praktycznością i innowacyjnością, ale stanowią także odpowiedź na oczekiwania współczesnych pracodawców. Studia w tym zakresie przygotują Cię do pełnienia ról specjalistów, konsultantów, menedżerów i przedsiębiorców. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do strategicznego i operacyjnego wymiaru zarządzania biznesem.

Absolwenci, którzy mogą się poszczycić wykształceniem w zakresie zarządzania, zatrudniani są w działach administracyjnych firm, działach kadrowych, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie

Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE?

Kierunek organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie to idealna propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie strategicznego i operacyjnego wymiaru zarządzania biznesem. Interdyscyplinarne studia przedstawiają holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami.

Studenci mają okazję nabyć umiejętności analityczne w odniesieniu do analizy determinant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, a także opracowują i wdrażają strategie jednostek biznesu, doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, kształtowania wizji strategicznego rozwoju zarówno na poziomie organizacji i jednostki.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Organizacja i zarządzanie studia menedżerskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie to idealna okazja do tego, by zdobyć innowacyjne, a zarazem interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się do metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej i różnego typu organizacjami.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: metodyki projektowania systemów zarządzania, projektowanie struktury organizacyjnej, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami międzynarodowymi, zarządzanie zintegrowane, analiza systemowa zarządzania, biznes plan. Studenci uczęszczają zarówno na wykłady, jak i konwersatoria. Nauczysz się kierować zespołami ludzi, projektować struktury organizacyjne, systemy informacyjno-decyzyjne, a także zarządzać zmianą.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE?

Studia na kierunku Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE?

Studia na kierunku organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie umożliwiają podjęcie pracy w charakterze specjalistów z zakresu zarządzania, konsultantów lub doradców dla instytucji gospodarczych i społecznych, menedżerów lub kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania, a także specjalistów w małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym i usługowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie:

 • przedsiębiorstwa
 • instytucje finansowe
 • administracja centralna i lokalna
 • organizacje non-profit

Zawodowo będziesz zajmował/a się zarządzaniem podlegającym zespołem, zarządzaniem projektami, wdrażaniem projektów w celu diagnozy oraz rozwiązywaniem problemów w przedsiębiorstwie.

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE

Komentarze (0)