Rynki finansowe

Rynki finansowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Rynki finansowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku rynki finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rynki finansowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza fundamentalna i techniczna
 • finanse empiryczne
 • teoria inwestowania i wyceny akcji
 • zarządzanie ryzykiem finansowym
 • finanse eksperymentalne
 • analiza finansowych szeregów czasowych
 • metody obliczeniowe

 

Rynek finansowy to rynek, na którym w danej gospodarce przeprowadzana jest wymiana kapitału i kredytu. Funkcjonuje on na czterech płaszczyznach: przedmiotowej, podmiotowej, funkcjonalnej i mieszanej. A dlaczego mówimy o rynkach finansowych? Ile ich jest? Co najmniej kilka: rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, a na dodatek jeszcze wtórny i pierwotny. Rynki finansowe to także kierunek studiów dostępny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Powinni zainteresować się nim wszyscy ci, którzy chcieliby realizować się w najbardziej prestiżowych zawodach w nowoczesnej gospodarce.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Rynki finansowe realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przygotowuje do pełnienia obowiązków analityków rynków finansowych i doradców inwestycyjnych. Studenci zaznajamiają się z funkcjonowaniem rynku finansowego, zasadami procesu inwestycyjnego i doboru właściwych klas aktywów pod kątem zróżnicowanych preferencji i oczekiwań inwestorów, jak również modelami zarządzania ryzykiem finansowym. Rynki finansowe jest pierwszym kierunkiem w Polsce współorganizowanym z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego i daje absolwentom możliwość wpisu na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu. Kształcenie prowadzone jest wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Rynki finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: analiza fundamentalna i techniczna, finanse empiryczne, teoria inwestowania i wyceny akcji, zarządzanie ryzykiem finansowym, finanse eksperymentalne, analiza finansowych szeregów czasowych, metody obliczeniowe, inwestycje alternatywne, metody empiryczne w zarządzaniu ryzykiem finansowym, zwalczanie przestępczości na rynkach finansowych.

Jakie umiejętności wyróżniają absolwentów Rynków finansowych? Potrafią zarządzać portfelem inwestycyjnym, oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i zarządzać nim w praktyce. Ponadto, posiadają umiejętności z zakresu analizy danych finansowych,  pomiaru,  kontroli  i zarządzania  ryzykiem  finansowym  oraz  wyceny  złożonych  instrumentów  finansowych i konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych. Z bogatym bagażem umiejętności znajdą oni zatrudnienie w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, działach analiz rynkowych i ekonomicznych przedsiębiorstw, funduszach emerytalnych.

 

Opinie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów, krakowska uczelnia należy do największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Paweł, student Rynków finansowych mówi:

„Kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym oferują zdobycie wiedzy nowoczesnej, a także różnorodnych umiejętności niezbędnych do tego, aby odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Z wiedzą zdobytą na UEK każdy znajdzie ciekawą i dobrze płatną pracę.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

RYNKI FINANSOWE - ważne informacje

Rynki finansowe studia Kraków

Rynki finansowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rynki finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Rynki finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania ryzykiem finansowym,
 • funduszy inwestycyjnych i inwestycji alternatywnych,
 • finansów eksperymentalnych,
 • modelowania matematycznego,
 • statystycznej i numerycznej analizy danych finansowych,
 • sporządzania wyceny spółek.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rynki finansowe:

Absolwent kierunku Rynki finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • bankach,
 • domach maklerskich,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • działach analiz rynkowych i ekonomicznych przedsiębiorstw,
 • funduszach emerytalnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Rynki finansowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)