Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku miezynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia menedżerska
 • finanse w biznesie międzynarodowym
 • międzynarodowe porównania gospodarcze
 • międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to więzi ekonomiczne między różnymi krajami, a także konkretnymi podmiotami ekonomicznymi i przedsiębiorstwami. To także dziedzina naukowa, której przedmiotem zainteresowania są między innymi procesy globalizacji, handel międzynarodowy, procesy integracji ekonomicznej, międzynarodowe stosunki finansowe, czy funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych. Wymienione zagadnienia można poznać wybierając kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, który na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zakłada zrozumienie procesów globalizacji gospodarki światowej i  internacjonalizacji  przedsiębiorstw, jak również dokładne poznanie takich zagadnień jak  handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, finanse międzynarodowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie między-narodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych. Ponadto, studenci zaznajamiają się z problematyką prowadzenia działalności gospodarczej w zróżnicowanych gospodarczo i politycznie obszarach, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, prawnych oraz kulturowych. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: ekonomia menedżerska, finanse w biznesie międzynarodowym, międzynarodowe porównania gospodarcze, międzynarodowe transakcje gospodarcze, protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie, geografia gospodarcza świata, ryzyko w biznesie międzynarodowym, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza rynków zagranicznych, negocjacje w handlu zagranicznym, bezpieczeństwo obrotu międzynarodowego, rachunkowość międzynarodowa, analiza opłacalności przedsięwzięć biznesowych, marketing w handlu zagranicznym, międzynarodowy transport i spedycja.

Absolwenci Międzynarodowych stosunków gospodarczych wyróżniają się wiedzą między innymi z zakresu obsługi eksportu i importu w firmach krajowych i międzynarodowych, prognozowania procesów rynkowych i giełdowych, czy narzędzi marketingu międzynarodowego. Posiadając liczne umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach międzynarodowych, firmach konsultingowych, międzynarodowych organizacjach gospodarczych, dyplomacji, agencjach reklamowo- promocyjnych, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji państwowej.

 

Opinie

Kierunki studiów w Krakowie tworzą długą listę, zatem każdy zainteresowany nauką bez przeszkód odnajdzie dziedzinę dla siebie. Planując rozwijanie umiejętności z zakresu szeroko pojętej ekonomii warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Sebastian, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych mówi:

„Moim zdaniem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to numer jeden, jeśli chodzi o kształcenie związane z biznesem. Tutaj można poznać dosłownie wszystkie aspekty z nim związane. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - ważne informacje

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Międzynarodowe stosunki gospodarcze na UEK:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • międzynarodowych transakcji handlowych,
 • kreatywnych rozwiązań problemów w korporacjach transnarodowych,
 • ryzyka w biznesie międzynarodowym,
 • zarządzania projektami w biznesie międzynarodowym,
 • negocjacji w handlu zagranicznym,
 • ubezpieczeń w obrocie międzynarodowym,
 • zrównoważonego rozwoju w biznesie międzynarodowym,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • firmach konsultingowych,
 • międzynarodowych organizacjach gospodarczych,
 • dyplomacji,
 • agencjach reklamowo- promocyjnych,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)