Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Bankowość i zarządzanie ryzykiem – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo gospodarcze i bankowe
 • rachunkowość instytucji finansowych
 • ryzyko w bankowości komercyjnej
 • rynek ubezpieczeń i reasekuracja
 • zarządzanie ryzykiem finansowym
 • metody aktuarialne
 • optymalizacja decyzji w zarządzaniu

 

W jaki sposób funkcjonuje system bankowy? Czym są finanse cyfrowe? Na czym polega modelowanie ryzyka w finansach i ubezpieczeniach? Odpowiedzi na te pytania poznają ci, którzy wybiorą kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem. Jest on prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. Studenci zaznajamiają się przede wszystkim z analizą różnorodnych aspektów funkcjonowania instytucji sektora bankowego, ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego, zwłaszcza w aspekcie zarządzania ryzykiem przez instytucje finansowe. Bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: prawo gospodarcze i bankowe, rachunkowość instytucji finansowych, ryzyko w bankowości komercyjnej, rynek ubezpieczeń i reasekuracja, zarządzanie ryzykiem finansowym, metody aktuarialne, optymalizacja decyzji w zarządzaniu, zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych, modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach, gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń, ryzyko w bankowości specjalistycznej, zarządzanie aktywami i pasywami banków, prawna ochrona konsumenta na rynku bankowym i ubezpieczeniowym, finanse i rozliczenia międzynarodowe.

Kształcenie prowadzi do pozyskania specjalistycznej wiedzy z dziedziny bankowości i ubezpieczeń, lecz również przygotowuje do podejścia do międzynarodowego egzaminu o nazwie Europejski Certyfikat Bankowca, który stanowi poświadczenie wiedzy o funkcjonowaniu europejskiego sektora bankowego. A co po studiach? Absolwenci Bankowości i zarządzania ryzykiem będą mogli znaleźć zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, spółkach konsultingowych, domach maklerskich, korporacjach międzynarodowych, agencjach i zakładach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów, krakowska uczelnia należy do największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Paweł, student Bankowości i zarządzania ryzykiem mówi:

„Umiejętności związane z bankowością, finansami i ubezpieczeniami zawsze będą poszukiwane na rynku pracy. Dlatego warto zdobywać je w najlepszej uczelni, która najlepiej przygotuje do wykonywania zawodu. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to najlepszy wybór dla przyszłych specjalistów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bankowość i zarządzanie ryzykiem na UEK:

Absolwent kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunkowości instytucji finansowych,
 • ryzyka w bankowości komercyjnej,
 • zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń,
 • prognozowania upadłości na potrzeby decyzji kredytowych,
 • zarządzania aktywami i pasywami banków,
 • systemu zarządzania w instytucjach finansowych,
 • audytu finansowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem:

Absolwent kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • spółkach konsultingowych,
 • domach maklerskich,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • agencjach i zakładach ubezpieczeniowych,
 • towarzystwach emerytalnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)