Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Bankowość i zarządzanie ryzykiem studia - kierunek studiów

Główną rolą sektora bankowego jest ochrona naszych finansów przed dostaniem się w niepowołane ręce. Mnóstwo powstających w ostatnim czasie kont oszczędnościowych ma dać ludziom pewność, że ich pieniądze nie tylko znajdują się w bezpiecznym miejscu, ale również regularnie wzrastają o określona stopę procentową. Bez kredytów udzielanych przez banki znaczna część Polaków nie byłaby w stanie wybudować wymarzonego domu. Funkcji pełnionych przez instytucje bankowe jest znacznie więcej, jednak wszystkie znajdują wspólny mianownik w słowie pieniądze. Obrót pieniędzmi wiąże się z ryzykiem ponoszenia strat. W wyniku błędnych decyzji ekonomicznych pracowników banku, cała instytucja jest narażona na zmniejszenie dochodów, a nawet na bankructwo. Spoczywające na tobie ryzyko motywuje cię do efektywniejszego działania? jesteś zainteresowany sytuacją na rynku finansowym zarówno Polski, jak i świata? matematyka nie jest dla ciebie czarną magią? nie przeraża cię perspektywa odpowiedzialności za ogromne sumy pieniędzy? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, zastanów się nad wyborem studiów na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem.

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem? Dowiesz się, jak zarządzać pieniędzmi w celu maksymalizacji zysku. Wyspecjalizowani finansiści nauczą się śledzenia sytuacji na rynku finansowym i przewidywania spadku bądź wzrostu wartości danej waluty. Będziesz z powodzeniem analizować diagramy, wykresy i tabele finansowe. Posiądziesz też niezbędną w zawodzie bankowca dokładność, sumienność i skrupulatność. Będziesz wiedział, jak zarządzać ryzykiem, aby możliwie je obniżyć lub całkiem wyeliminować. Poszerzysz swoje umiejętności interpersonalne w celu tworzenia jak najlepszych relacji z przyszłymi klientami. Dowiesz się też, jak sporządzać umowy i inne dokumenty posiadające moc prawną, uprzednio zagłębiając wiedzę z zakresu prawa podatkowego i aktuarialnego.

Gdzie będziesz pracować po ukończeniu studiów na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem? Wszędzie, gdzie następuje obrót finansami, czyli przede wszystkim w bankach. W zależności od doświadczenia twoja droga zawodowa w tej instytucji będzie ewoluować – od pracownika obsługi klienta aż do stanowiska kierowniczego. Zatrudnienie znajdziesz bez wątpienia w urzędach skarbowych, gdyż po studiach staniesz się ekspertem od przetwarzania wszelkiego rodzaju dokumentów związanych ze skarbem państwa. Będziesz mógł zostać pracownikiem międzynarodowych korporacji, domów maklerskich, czy spółek konsultingowych. Okażesz się również cennym pracownikiem działalności związanych z funduszami inwestycyjnymi.

WAŻNE TEMATY

Jakie są wymagania rekrutacyjne?

Żeby dostać się na kierunek bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy posiadać tytuł licencjata. W postępowaniu rekrutacyjnym kryterium stanowią wyniki osiągnięte w toku dotychczasowych studiów lub rezultaty egzaminu pisemnego z bankowości i zarządzania ryzykiem. Pierwszeństwo w postępowaniu rekrutacyjnym będą mieli studenci Wydziału Finansów i Prawa.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz studiując na kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa handlowego, podatkowego, aktuarialnego
 • ubezpieczeń
 • prowadzenia rachunkowości
 • księgowania
 • tworzenia prognoz finansowych
 • obsługi klienta
 • zasad funkcjonowania banków
 • przeprowadzania operacji finansowych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracować po kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem

Absolwent kierunku bankowość i zarządzanie ryzykiem znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • bankach
 • instytucjach finansowych
 • międzynarodowych korporacjach
 • spółkach konsultingowych
 • funduszach inwestycyjnych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Komentarze (0)