Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka i administracja publiczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka i administracja publiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody oceny projektów inwestycyjnych
 • polityka przestrzenna
 • metody analiz społeczno- gospodarczych
 • zarządzanie projektami
 • audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego

 

Nietrudno odgadnąć, iż studia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna dostarczają wiedzy i umiejętności, dzięki którym możliwe jest sprawne poruszanie się na styku biznesu i administracji publicznej. Kształcenie w tym zakresie wydaje się szczególnie istotne, ponieważ sektor publiczny odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnej gospodarce. W Polsce obejmuje on podmioty własności państwowej, samorządowej a także mieszanej, a jego działania opierają się przede wszystkim na zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego. Na zainteresowanych zdobyciem nowoczesnej wiedzy czeka kierunek Gospodarka i administracja publiczna, który na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kształcenie na kierunku Gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, będącej połączeniem ekonomii, prawa, administracji i zarządzania. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami prawa finansowego, przedsiębiorczości w sektorze publicznym i społecznym, polityki fiskalnej, zarządzania organizacjami sektora publicznego, czy współrządzenia miastem. Gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: metody oceny projektów inwestycyjnych, polityka przestrzenna, metody analiz społeczno- gospodarczych, zarządzanie projektami, audyt finansowy w jednostkach sektora publicznego, rynek pracy, makroekonomia, socjologia, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, ekonomia instytucjonalna, zarządzanie publiczne, techniki negocjacyjne, prawo finansowe, prawo zamówień publicznych, organizacja usług publicznych, statystyka, podstawy marketingu, metody planowania i analiz przedsięwzięć publicznych, polityka regionalna.

W kształceniu na kierunku Gospodarka i administracja publiczna wykorzystywane są nowoczesne formy dydaktyczne. Studenci uczestniczą w wyjazdowych sympozjach naukowych, debatach oksfordzkich, seminariach, czy projektach multimedialnych. Ponadto, chcąc rozwijać tzw. kompetencje miękkie, studenci mogą pisać artykuły do Gazety Sympozjalnej, publikować artykuły w monografiach naukowych, organizować konferencje i seminaria naukowe. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w bankach, administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach publicznych, organizacjach pozarządowych.

„Dokąd na studia?” Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy pozostać w swoim rodzinnym mieście i w nim kontynuować edukację, czy też wyjechać do innego ośrodka akademickiego. Planując studiować Gospodarkę i administrację publiczną problem rozwiązuje się sam, gdyż w Krakowie można otrzymać do tego bardzo dobre warunki. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię. Ale jak to zrobić? Należy dowiedzieć się czegoś więcej o interesującej nas szkole wyższej. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Weronika, studentka Gospodarki i administracji publicznej mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to jedna z najlepszych uczelni w kraju, zatem studiowanie tutaj jest powodem do dumy. Najistotniejsze jest jednak to, że studia dostarczają wiedzy praktycznej, którą można potem wykorzystać w różnych zawodach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę i administrację publiczną na UEK:

Absolwent kierunku Gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonometrii i prognozowania procesów gospodarczych,
 • metod planowania i analizy przedsięwzięć publicznych,
 • zarządzania projektami,
 • innowacji społecznych,
 • audytu finansowego w jednostkach sektora publicznego,
 • technik negocjacji,
 • audytu wewnętrznego struktury organizacyjnej jednostek sektora publicznego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa finansowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka i administracja publiczna:

Absolwent kierunku Gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • bankach,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • przedsiębiorstwach publicznych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka i administracja publiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)