Innowacje w biznesie

Innowacje w biznesie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Innowacje w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku innowacje w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku innowacje w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i zarządzanie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • zarządzanie klastrami
 • komercjalizacja i transfer wiedzy
 • podstawy prawa i prawo gospodarcze
 • zachowania organizacyjne
 • przemysły kreatywne
 • kierowanie zespołami innowacyjnymi

 

Słowo „innowacja” budzi różne emocje. Niektórzy traktują je jako zwykły, bliżej nieokreślony slogan, a inni tłumaczą je jako myślenie i działanie do przodu. Tak, czy inaczej przyjęło się, że innowacja to tworzenie czegoś lepszego, bądź czegoś nowego, zwłaszcza w przestrzeni biznesowej. Jaką wiedzę i umiejętności należy posiadać, aby tworzyć innowacyjne projekty? Jakie ryzyko jest z tym związane? Wszystkiego o innowacjach w biznesie można dowiedzieć się na studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Nabywane Umiejętności

Kształcenie na kierunku Innowacje w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości, a także prawa i technologii informacyjnych, czyli wszystkich czynników stanowiących fundament prowadzenia działalności związanej z innowacjami. Studenci zaznajamiają się także z zasadami funkcjonowania sektorów kreatywnych i start- upów, metodami zarządzania innowacjami oraz funkcjonowaniem przemysłu 4.0. Innowacje w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Innowacje w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, zarządzanie klastrami, komercjalizacja i transfer wiedzy, podstawy prawa i prawo gospodarcze, zachowania organizacyjne, przemysły kreatywne, kierowanie zespołami innowacyjnymi, wirtualizacja współpracy, metody twórczego myślenia, techniki komunikacyjne, zarządzanie kapitałem intelektualnym, prawo patentowe, innowacyjne modele biznesowe, przemysł nowych możliwości.

Czym wyróżniają się absolwenci kierunku Innowacje w biznesie? Przede wszystkim wiedzą pozwalającą pełnić funkcje kierownicze związane z zarządzaniem kreatywnymi  przedsięwzięciami i innowacjami. Posiadają wiedzę na temat funkcjonowania sieci  organizacyjnych, analizy i oceny przedsięwzięć innowacyjnych, praw własności  przemysłowej, procedur uzyskania patentu, czy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Ponadto, posiadają umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, instytucjach samorządowych, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, instytucjach tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.

 

Opinie

Kraków to bardzo ważny ośrodek akademicki, a kierunki studiów w Krakowie tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin. W szerokim obszarze dydaktycznym swoje miejsce ma również kierunek o nazwie Innowacje w biznesie, realizowany w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Wojtek, student Innowacji w biznesie mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie daje ogromny zasób nowoczesnej wiedzy. To uczelnia dla osób ambitnych, kreatywnych, które mają plan na siebie i swoją działalność.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

INNOWACJE W BIZNESIE - ważne informacje

Innowacje w biznesie studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Innowacje w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Innowacje w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesami innowacyjnymi,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • marketingu produktów innowacyjnych,
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami innowacyjnymi,
 • modelowania i doskonalenia procesów biznesowych,
 • prawa patentowego,
 • zarządzania klastrami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Innowacje w biznesie:

Absolwent kierunku Innowacje w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • parkach technologicznych,
 • inkubatorach przedsiębiorczości,
 • instytucjach samorządowych,
 • funduszach pożyczkowych i poręczeniowych,
 • instytucjach tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku innowacje w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Innowacje w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)