Innowacyjność produktu

Innowacyjność produktu

Innowacyjność produktu – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku innowacyjność produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku innowacyjność produktu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • organizacja i zarządzanie
 • podstawowe techniki analityczne
 • warsztaty kreatywnego myślenia
 • zachowania konsumenta
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

 

Co to oznacza, że produkt jest innowacyjny? To znaczy, że dany wyrób albo usługa są zupełnie nowe, bądź znacząco udoskonalone w zakresie swojego zastosowania. Udoskonalenia mogą być widoczne w zakresie specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. A w jaki sposób tworzyć takie produkty? Tego można dowiedzieć się na studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie kierunek Innowacyjność produktu prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Innowacyjność produktu realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje na styku nauk społecznych i nauk technicznych. Kształcenie prowadzi do pozyskania wiedzy i umiejętności, dzięki którym możliwe jest profesjonalne monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów i procesów, opiniowanie i uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie, prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności, czy wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów. Innowacyjność produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Innowacyjność produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: grafika inżynierska, organizacja i zarządzanie, podstawowe techniki analityczne, warsztaty kreatywnego myślenia, zachowania konsumenta, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, bezpieczeństwo mikrobiologiczne produkcji, ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa, pozyskiwanie i analiza informacji, procesy i formy komunikacji marketingowej, projektowanie usług, komercjalizacja i transfer wiedzy, analiza informacji o produkcie, produkt zrównoważony, zarządzanie projektami innowacyjnymi.

Absolwenci kierunku Innowacyjność produktu wyróżniają się wiedzą z zakresu procesu projektowania, doskonalenia i wytwarzania produktu, a także opracowywania strategii marketingowej organizacji, czy podejmowania działań warunkujących nawiązywanie relacji z partnerami biznesowymi. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw zarządzania produktem, menedżerowie produktu, przedstawiciele handlowi, brokerzy innowacji, specjaliści do spraw marketingu, specjaliści świadczący usługi konsultingowe.

Studia w Krakowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Innowacyjność produktu należy zwrócić uwagę na uczelnię, którą się zajmujemy. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Michał, student Innowacyjności produktu mówi:

„UEK to świetna, wyróżniająca się uczelnia. Można tutaj znaleźć kierunki, które niedostępne są nigdzie indziej. Dlatego warto tutaj studiować i zdobyć nowoczesne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Innowacyjność produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Innowacyjność produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • grafiki inżynierskiej,
 • metod organizacji i zarządzania,
 • procesów i form komunikacji marketingowej,
 • projektowania produktów przemysłowych,
 • zarządzania procesami biznesowymi,
 • prawnych i finansowych aspektów komercjalizacji produktu,
 • zarządzania operatywnego,
 • zarządzania ryzykiem w innowacjach.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Innowacyjność produktu:

Absolwent kierunku Innowacyjność produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw zarządzania produktem,
 • menedżer produktu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • broker innowacji,
 • specjalista do spraw marketingu,
 • specjalista świadczący usługi konsultingowe.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku innowacyjność produktu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Innowacyjność produktu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)