Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - kierunki studiów

Kryminologia i kryminalistyka – Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 2021

Studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na specjalności kryminologia i kryminalistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo państwa
 • techniki śledcze
 • profil przestępcy
 • dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • badanie poszlak
 • rekonstrukcja zdarzeń

 

Kryminologia jest nauką zajmującą się badaniem przestępstw, natomiast kryminalistyka obejmuje procedury postępowania w celu wykrycia przestępstw i ich sprawców. Aby być skutecznym w działaniu należy posiadać szeroką wiedzę i różnorodne umiejętności, ponieważ przestępczość przybiera nowe formy i tylko nowocześnie wykształceni specjaliści będą w stanie się z nią zmierzyć. Tych specjalistów kształci Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu.

Kryminologia i kryminalistyka jest specjalnością na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Kształcenie prowadzi do pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu motywów postępowania osób dokonujących czynu zabronionego, jak i okoliczności jego popełnienia. Studenci nabywają umiejętności w zakresie metod walki z przestępstwami, specjalistycznych badań kryminalistycznych, oceny zjawisk przestępczych oraz ich pomiaru i analizy. Ponadto, poznają zasady procesowe wykorzystywane podczas realizacji czynności kryminalistycznych.

Studia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu obejmują między innymi takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo państwa, techniki śledcze, profil przestępcy, dokumentacja czynności kryminalistycznych, badanie poszlak, rekonstrukcja zdarzeń, zabezpieczanie miejsca zbrodni, zasady współpracy różnych służb w walce z przestępczością.

W ramach specjalności szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych. Służą temu zajęcia odbywające się w nowoczesnej pracowni kryminalistycznej, zaopatrzonej w sprzęt wykorzystywany do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Poszerzaniu wiedzy służą także zajęcia i spotkania w sądach, czy aresztach śledczych, dzięki którym możliwe jest najlepsze zapoznanie się zarówno z miejscem wykonywania konkretnych działań, jak i jego otoczeniem.

A co po studiach? Absolwenci Kryminologii i kryminalistyki w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w służbach specjalnych, policji, więziennictwie, służbie celnej, firmach detektywistycznych, firmach ochroniarskich, organach do spraw bezpieczeństwa publicznego.

Kryminologia i kryminalistyka to specjalność dla osób ciekawych, umiejących zadawać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. To także specjalność perspektywiczna, ponieważ w nawet najbardziej ułożonym świecie zawsze będzie nam towarzyszyć przestępczość. Ale gdzie studiować? Czy nauka w omawianej przez nas uczelni będzie trafionym pomysłem? Jakie ma Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu opinie? Paweł, student Kryminologii i kryminalistyki mówi:

„Na studiach w Wyższej Szkole Prawa można dokładnie poznać świat kryminologii i kryminalistyki. To nie tylko suche, teoretyczne wykłady. Można ujrzeć na własne oczy jak pracują specjaliści do badania i zwalczania przestępczości. Te studia są jak przygoda.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię i kryminalistykę w Wyższej Szkole Prawa:

Absolwent specjalności Kryminologia i kryminalistyka w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zabezpieczania miejsca zbrodni,
 • technik zabezpieczania śladów,
 • sporządzania portretów pamięciowych,
 • rekonstrukcji zdarzeń,
 • bezpieczeństwa państwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Kryminologia i kryminalistyka:

Absolwent specjalności Kryminologia i kryminalistyka w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • służbach specjalnych,
 • policji,
 • więziennictwie,
 • służbie celnej,
 • firmach detektywistycznych,
 • firmach ochroniarskich,
 • organach do spraw bezpieczeństwa publicznego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Kryminologia i kryminalistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)