Inżynieria organizacji i zarządzania

Inżynieria organizacji i zarządzania

Inżynieria organizacji i zarządzania

Inżynieria organizacji i zarządzania – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka w naukach o zarządzaniu
 • mikroekonomia
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • podstawy rachunkowości i finansów
 • audyt wewnętrzny w doskonaleniu organizacji

 

Dlaczego warto studiować Inżynierię organizacji i zarządzania? Ponieważ pozwala pozyskać umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym biznesie. A gdzie można studiować? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Kierunek Inżynieria organizacji i zarządzania realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie nastawiony jest na poznanie praktycznych aspektów zarządzania oraz praktycznego wymiaru organizacji. Studenci pozyskują wiedzę menedżerską, niezbędną do prowadzenia własnej działalności, jak również zaznajamiają się z rolą kapitału ludzkiego w organizacjach oraz efektywnością działań zarządczych i rozwojowych. Inżynieria organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: matematyka w naukach o zarządzaniu, mikroekonomia, podstawy organizacji i zarządzania, podstawy rachunkowości i finansów, audyt wewnętrzny w doskonaleniu organizacji, makroekonomia, statystyka, zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej, inżynieria procesów informacyjnych, inżynieria produkcji, podstawy socjologii i psychologii pracy, technologie informatyczne w zarządzaniu, zarządzanie projektami.

Studenci Inżynierii organizacji i zarządzania nabywają różnorodnych umiejętności. Zdobywają wiedzę na temat funkcji kontrolnej i doradczej audytu, kontrolingu zarządczego, zarządzania kapitałem ludzkim, czy też zarządzania rozwojem istniejącego biznesu, jego przeskalowaniem, kreacji doradztwa ekonomicznego. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, firmach konsultingowych, administracji rządowej i samorządowej, działach HR, bankach, agrobiznesie.

Kraków to bardzo ważny ośrodek akademicki, a kierunki studiów w Krakowie tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin. W szerokiej przestrzeni dydaktycznej swoje miejsce ma również Inżynieria organizacji i zarządzania. Ale w której uczelni studiować? Czy omawiany przez nas uniwersytet będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Monika, studentka Inżynierii organizacji i zarządzania mówi:

„Nie mogłam wybrać lepiej. Studiuję w pięknym Krakowie, na kierunku nowoczesnym, otwierającym wiele możliwości, na znaczącej i popularnej uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny to gwarancja wysokiej jakości wykształcenia i praktycznych umiejętności, które dzisiaj są po prostu niezbędne.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię organizacji i zarządzania na UEK:

Absolwent kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • audytu finansowego,
 • audytu struktury organizacyjnej,
 • prawa pracy,
 • doradztwa personalnego,
 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • narządzi zarządzania zasobami ludzkimi,
 • technologii informatycznych w zarządzaniu,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania konfliktami i kryzysami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania:

Absolwent kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • firmach konsultingowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • działach HR,
 • bankach,
 • agrobiznesie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)