Inżynieria organizacji i zarządzania

Inżynieria organizacji i zarządzania

Dodaj do ulubionych

Inżynieria organizacji i zarządzania studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studenci kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania poznają praktyczne aspekty zarządzania oraz praktyczny wymiar organizacji. Oprócz niezbędnej wiedzy o charakterze menedżerskim pozyskują również wiedzę na temat roli kapitału ludzkiego w organizacjach, a także różnego rodzaju działań zarządczych i rozwojowych.

Po studiach można pracować między innymi w administracji rządowej i samorządowej, administracji wymiaru sprawiedliwości, działach organizacyjno- prawnych podmiotów sektora prywatnego, organizacjach pozarządowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania muszą poważnie podejść do tematu postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ z powodu rosnącej popularności na kierunek aplikuje coraz większe grono kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania:

 • język obcy,
 • matematyka,
 • historia,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Inżynieria organizacji i zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 21.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 05.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 19.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

Inżynieria organizacji i zarządzania to kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego biznesu. Posiada interdyscyplinarny charakter, kładąc nacisk na aspekt wymiaru techniczno- operacyjnego i uwzględniając rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, jako kompetencji strategicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania pozwalają pozyskać wiedzę, która wydaje się niezbędna do pełnienia funkcji nowoczesnego menedżera i specjalisty, pracujących we wszystkich podmiotach prowadzących działalność społeczną i gospodarczą. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę dotyczącą funkcji kontrolnej i doradczej audytu, kontrolingu zarządczego, zarządzania kapitałem ludzkim, kreacji doradztwa ekonomicznego, czy konsultingu organizacyjnego.

Inżynieria organizacji i zarządzania to kierunek, który składa się z wielu elementów. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami rachunkowości i finansów, statystyki, zarządzania rozwojem organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, inżynierii procesów informacyjnych, zarządzania projektami, czy socjologii i psychologii pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria organizacji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
75
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
55
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria organizacji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania nakierowane są na poznanie aspektów współczesnego biznesu. Jest to pojęcie szerokie i złożone, dlatego studenci pozyskują wiedzę interdyscyplinarną, a program pozwala rozwijać indywidualne zainteresowania. Studia w głównej mierze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych i kredytowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, działach HR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • firmy konsultingowe,
 • instytucje finansowe,
 • instytucje kredytowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacje non- profit,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Komentarze (0)