Inżynieria organizacji i zarządzania

Inżynieria organizacji i zarządzania

Dodaj do ulubionych

Inżynieria organizacji i zarządzania studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | inżynieria organizacji i zarządzania - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria organizacji i zarządzania możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | inżynieria organizacji i zarządzania - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studenci kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania poznają praktyczne aspekty zarządzania oraz praktyczny wymiar organizacji. Oprócz niezbędnej wiedzy o charakterze menedżerskim pozyskują również wiedzę na temat roli kapitału ludzkiego w organizacjach, a także różnego rodzaju działań zarządczych i rozwojowych.

 

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii organizacji i zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania: audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy, zarządzanie i doradztwo personalne, zarządzanie rozwojem biznesu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po studiach można pracować między innymi w administracji rządowej i samorządowej, administracji wymiaru sprawiedliwości, działach organizacyjno- prawnych podmiotów sektora prywatnego, organizacjach pozarządowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania muszą poważnie podejść do tematu postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ z powodu rosnącej popularności na kierunek aplikuje coraz większe grono kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania:

 • język obcy,
 • matematyka,
 • historia,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Inżynieria organizacji i zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania

Inżynieria organizacji i zarządzania - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

W programie studiów na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Inżynieria technologii i stanowiska pracy
 • Szczegółowa metodyka audytu wewnętrznego
 • Kultura organizacji
 • Zarządzanie konfliktami i kryzysami
 • Prawo pracy
 • Controlling zarządczy
 • Współczesne modele biznesowe
 • Techniki twórczego myślenia
 • Komunikacja interprsonalna i negocjacje
 • Rozwój zasobów ludzkich

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania organizacjami,
 • efektywności działań zarządczych i rozwojowych,
 • kompetencji strategicznych,
 • funkcji kontrolnej i doradczej audytu, kontrolingu zarządczego, jako instrumentów doskonalenia
  organizacji,
 • rozwoju organizacji,
 • zarządzania firmą,
 • kreacją doradztwa ekonomicznego,
 • konsultingu organizacyjnego

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

Inżynieria organizacji i zarządzania to kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego biznesu. Posiada interdyscyplinarny charakter, kładąc nacisk na aspekt wymiaru techniczno- operacyjnego i uwzględniając rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, jako kompetencji strategicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania pozwalają pozyskać wiedzę, która wydaje się niezbędna do pełnienia funkcji nowoczesnego menedżera i specjalisty, pracujących we wszystkich podmiotach prowadzących działalność społeczną i gospodarczą. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę dotyczącą funkcji kontrolnej i doradczej audytu, kontrolingu zarządczego, zarządzania kapitałem ludzkim, kreacji doradztwa ekonomicznego, czy konsultingu organizacyjnego.

Inżynieria organizacji i zarządzania to kierunek, który składa się z wielu elementów. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami rachunkowości i finansów, statystyki, zarządzania rozwojem organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, inżynierii procesów informacyjnych, zarządzania projektami, czy socjologii i psychologii pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania nakierowane są na poznanie aspektów współczesnego biznesu. Jest to pojęcie szerokie i złożone, dlatego studenci pozyskują wiedzę interdyscyplinarną, a program pozwala rozwijać indywidualne zainteresowania. Studia w głównej mierze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych i kredytowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, działach HR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • firmy konsultingowe,
 • instytucje finansowe,
 • instytucje kredytowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacje non- profit,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości.

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia