Inżynieria organizacji i zarządzania

Inżynieria organizacji i zarządzania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
  Miejscowość
   Status uczelni
    Typ uczelni
     Więcej filtrów
     Poziom studiów
      Forma studiów
       Czas trwania

        Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

        Inżynieria organizacji i zarządzania studia – kierunek studiów

        Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

        Opis kierunku

        Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

        Studenci kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania poznają praktyczne aspekty zarządzania oraz praktyczny wymiar organizacji. Oprócz niezbędnej wiedzy o charakterze menedżerskim pozyskują również wiedzę na temat roli kapitału ludzkiego w organizacjach, a także różnego rodzaju działań zarządczych i rozwojowych.

         

        Specjalności

        Współczesne studia z inżynierii organizacji i zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

        Popularne specjalności na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania: audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy, zarządzanie i doradztwo personalne, zarządzanie rozwojem biznesu.

         

        Wymagania

        W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

        *Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

         

        Praca po studiach

        Po studiach można pracować między innymi w administracji rządowej i samorządowej, administracji wymiaru sprawiedliwości, działach organizacyjno- prawnych podmiotów sektora prywatnego, organizacjach pozarządowych.

        JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

        Kandydaci na studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania muszą poważnie podejść do tematu postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ z powodu rosnącej popularności na kierunek aplikuje coraz większe grono kandydatów.

        Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania:

        • historia,
        • geografia,
        • język obcy,
        • matematyka,
        • wiedza o społeczeństwie.

         

        *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

        Inżynieria organizacji i zarządzania - zasady rekrutacji

        • Terminy rekrutacji

        • Czas trwania

        • Przedmioty maturalne

        • Limity

        • Progi

        WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

        W programie studiów na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

        • Inżynieria technologii i stanowiska pracy
        • Szczegółowa metodyka audytu wewnętrznego
        • Kultura organizacji
        • Zarządzanie konfliktami i kryzysami
        • Prawo pracy
        • Controlling zarządczy
        • Współczesne modele biznesowe
        • Techniki twórczego myślenia
        • Komunikacja interprsonalna i negocjacje
        • Rozwój zasobów ludzkich

         

        Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

        • zarządzania organizacjami,
        • efektywności działań zarządczych i rozwojowych,
        • kompetencji strategicznych,
        • funkcji kontrolnej i doradczej audytu, kontrolingu zarządczego, jako instrumentów doskonalenia
         organizacji,
        • rozwoju organizacji,
        • zarządzania firmą,
        • kreacją doradztwa ekonomicznego,
        • konsultingu organizacyjnego

         

        JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

        Inżynieria organizacji i zarządzania to kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego biznesu. Posiada interdyscyplinarny charakter, kładąc nacisk na aspekt wymiaru techniczno- operacyjnego i uwzględniając rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, jako kompetencji strategicznych.

        1. Typ i tryb studiów:

        Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania możemy podzielić na:

        1. Poziom:

        2. Forma:

         

        2. Zdobywana wiedza i umiejętności

        Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania pozwalają pozyskać wiedzę, która wydaje się niezbędna do pełnienia funkcji nowoczesnego menedżera i specjalisty, pracujących we wszystkich podmiotach prowadzących działalność społeczną i gospodarczą. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę dotyczącą funkcji kontrolnej i doradczej audytu, kontrolingu zarządczego, zarządzania kapitałem ludzkim, kreacji doradztwa ekonomicznego, czy konsultingu organizacyjnego.

        Inżynieria organizacji i zarządzania to kierunek, który składa się z wielu elementów. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami rachunkowości i finansów, statystyki, zarządzania rozwojem organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, inżynierii procesów informacyjnych, zarządzania projektami, czy socjologii i psychologii pracy.

        ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

        Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania trwają 3 lata (studia I stopnia).

        JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA?

        Studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania nakierowane są na poznanie aspektów współczesnego biznesu. Jest to pojęcie szerokie i złożone, dlatego studenci pozyskują wiedzę interdyscyplinarną, a program pozwala rozwijać indywidualne zainteresowania. Studia w głównej mierze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych i kredytowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, działach HR.

        Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania:

        • przedsiębiorstwa produkcyjne,
        • przedsiębiorstwa usługowe,
        • firmy konsultingowe,
        • instytucje finansowe,
        • instytucje kredytowe,
        • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
        • organizacje non- profit,
        • administracja wymiaru sprawiedliwości.

        Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

        Filtrowanie
        Województwo
         Poziom studiów

         Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

         Filtrowanie
         Województwo
          Poziom studiów

          Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania

          Teraz najważniejsze

          matura 2024

          zmiany na maturze 2024

          arkusze maturalne

          wyniki matur 2023

          rekrutacja na studia

          studia

          kierunki studiów

          studia podyplomowe

           

          Ciekawe

           


          gdzie studiować

           

           

          Nadchodzące wydarzenia

          Komentarze (0)