Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

01.09.2021

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie 2021

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w SGM WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologia informacyjna w edukacji
 • etyka
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • psychologia ogólna
 • komunikacja społeczna
 • historia wychowania
 • edukacja kulturalna
 • podstawy pedagogiki społecznej
 • psychologia rozwoju i wychowania

 

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną można zaliczyć do kierunków najważniejszych, ponieważ kształci tych, którzy w przyszłości będą prowadzić edukację nowych pokoleń. Nietrudno się domyślić, że praca nauczyciela, czy pedagoga nie należy do najłatwiejszych i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego też, aby pracować w przedszkolach czy szkołach wymagana jest nie tylko odpowiednia wiedza, ale i określone umiejętności. To wszystko można pozyskać na studiach w Collegium Humanum, gdzie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany w Collegium Humanum zawiera w sobie dwa obszary kształcenia. Pierwszy z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi natomiast obejmuje zajęcia warsztatowe i praktyczne, kładące nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno- przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno- sprawnościowych. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w klasach I – III. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Warszawie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Warszawie obejmują między innymi takie przedmioty jak: technologia informacyjna w edukacji, etyka, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia ogólna, komunikacja społeczna, historia wychowania, edukacja kulturalna, podstawy pedagogiki społecznej, psychologia rozwoju i wychowania, metodyka pracy w przedszkolu i szkole, teoretyczne podstawy kształcenia, psychologia twórczości, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, terapia pedagogiczna, współpraca z rodzicami, dydaktyka pierwszych lat nauczania, współpraca środowiskowa w szkole, metody badań pedagogicznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem dostarczającym różnorodnych umiejętności. Studenci rozwijają się w zakresie logopedii, resocjalizacji, edukacji zdrowotnej, pedagogiki szkolnej, czy komunikacji interpersonalnej. Ponadto, poznają zagadnienia pedagogiki porównawczej, pedagogiki kreatywnej, czy też trudności adaptacyjnych dziecka.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów są bardzo szeroki. Osoby, które ukończyły Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Collegium Humanum mogą pracować w przedszkolach i szkołach podstawowych, ale nie tylko. Mogą znaleźć zatrudnienie także w instytucjach naukowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, domach kultury, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia. Decydując się na studia w Warszawie należy wiedzieć, iż kierunek ten występuje w ofertach dydaktycznych wielu uczelni. Którą wybrać? Czy warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią? Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie? Daria, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

"Wybrałam studia w Collegium Humanum, ponieważ uczelnia ta stawia na rozwijanie umiejętności praktycznych, umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy. Collegium Humanum to uczelnia dla tych, którzy chcą zostać prawdziwymi specjalistami.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Collegium Humanum:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • komunikacji społecznej,
 • psychologii rozwoju i wychowania,
 • terapii pedagogicznej,
 • doradztwa zawodowego,
 • pracy z uczniem zdolnym,
 • diagnozy funkcjonalnej dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • współpracy z rodzicami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • instytucjach naukowych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • urzędach pracy,
 • domach kultury,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)