Biznes chemiczny

Biznes chemiczny

Biznes chemiczny

07.02.2022

Biznes chemiczny – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biznes chemiczny w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biznes chemiczny znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • matematyka
 • ekonomia i przedsiębiorczość
 • zarządzanie małą firmą
 • chemia nieorganiczna
 • fizyka
 • chemia kwantowa

 

Istnieją kierunki studiów, które funkcjonują z potrzeby rynku. Przykładem jest Biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim, który został zainspirowany przez przedstawicieli przemysłu chemicznego. Najważniejszym zadaniem kierunku jest wykształcenie kadry inżyniersko- menedżerskiej, która wykorzysta zdobytą wiedzę w branżach sektora chemicznego.

Kierunek Biznes chemiczny realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk chemicznych i nauk ekonomicznych. Studenci nabywają umiejętności projektowania procesów technologicznych, kontroli ich jakości, syntezy produktów chemicznych, uruchamiania i nadzorowania instalacji chemicznych, optymalizacji procesów technologicznych czy obsługi typowej dla branży aparatury kontrolno- pomiarowej. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy w branży chemicznej, zarówno w dużych zakładach wytwórczych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: chemia ogólna, matematyka, ekonomia i przedsiębiorczość, zarządzanie małą firmą, chemia nieorganiczna, fizyka, chemia kwantowa, rysunek techniczny, kreatywność biznesowa, aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie chemicznym, chemia analityczna, podstawy aparatury chemicznej, chemia fizyczna, biochemia, technologia chemiczna, chemia praktyczna, spektroskopia chemiczna, projektowanie energooszczędnych procesów technologicznych, technologia produktów kosmetycznych, chemia żywności, projektowanie biznesu chemicznego, chemia leków.

Biznes chemiczny jest kierunkiem o praktycznym charakterze. Jego absolwenci posiadają szeroką wiedzę i liczne umiejętności z obszaru przedsiębiorczości chemicznej, funkcjonowania przemysłu chemicznego, technologii chemicznych, zarządzania biznesem chemicznym, realizacji projektów technologicznych w oparciu o narzędzia ekonomii i zarządzania. Czym mogą się zająć po zakończeniu nauki? Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w sektorze chemicznym, petrochemicznym, branży farmaceutycznej, branży spożywczej, przedsiębiorstwach produkujących kosmetyki, firmach zajmujących się produkcją środków czystości.

 

Opinie

Biznes chemiczny to kierunek unikatowy w skali kraju, zatem próżno go szukać w ofertach dydaktycznych innych uczelni. Zastanawiając się nad jego wyborem, warto dowiedzieć się najpierw jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Wiktoria, studentka Biznesu chemicznego mówi:

„Uniwersytet Gdański stawia na zdobywanie umiejętności i kompetencji. Każdy, kto tutaj studiuje nie tylko zdobywa wiedzę, ale uczy się w jaki sposób założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia tutaj uczą samodzielności i przede wszystkim działania.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

BIZNES CHEMICZNY - ważne informacje

Biznes chemiczny studia Gdańsk

Biznes chemiczny studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • chemii organicznej i nieorganicznej,
 • chemii analitycznej,
 • zasad zarządzania małą firmą,
 • projektowania start- upów,
 • projektowania energooszczędnych procesów technologicznych,
 • chemii leków i żywności,
 • procesów biotechnologicznych w przemyśle chemicznym,
 • zarządzania ludźmi w małej firmie,
 • ochrony środowiska w przemyśle chemicznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biznes chemiczny:

Absolwent kierunku Biznes chemiczny na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • sektorze chemicznym,
 • sektorze petrochemicznym,
 • branży farmaceutycznej,
 • branży spożywczej,
 • przedsiębiorstwach produkujących kosmetyki,
 • firmach zajmujących się produkcją środków czystości,
 • przedsiębiorstwach produkujących środki ochrony roślin.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)