Biznes chemiczny - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Biznes chemiczny - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku biznes chemiczny w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Biznes chemiczny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

14.02.2024

Biznes chemiczny studia Trójmiasto - 2024 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Biznes chemiczny to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Biznes chemiczny - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku biznes chemiczny w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Biznes chemiczny to studia będące szansą na poszerzenie swoich kompetencji z obszaru nauk chemicznych oraz nauk ekonomicznych. Kierunek kształci m.in.: z zakresu kontroli jakości w procesach technologicznych, które zachodzą w branży chemicznej oraz implementowania instalacji chemicznych w firmach. Ponadto absolwenci tego kierunku doskonale wiedzą jak projektować zaawansowane procesy technologiczne w przedsiębiorstwach chemicznych, spożywczych, czy perochemicznych.

Absolwenci biznesu chemicznego dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę w instytutach badawczych i firmach branży produkcyjnej. Mogą pracować jako specjaliści ds. dokonywania analiz chemicznych, menadżer w przedsiębiorstwach chemicznych, czy kontroler jakości. 

 

Uczelnie

Studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) 2024/2025 na kierunku biznes chemiczny możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Chemii UG).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biznes chemiczny w Trójmieście?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku biznes chemiczny, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku biznes chemiczny:

 

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIZNES CHEMICZNY W TRÓJMIEŚCIE?

Studia w Trójmieście na kierunku biznes chemiczny skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku biznes chemiczny zdobędą między innymi wiedzę z zakresu optymalizowania procesów produkcyjnych, wykorzystywania urządzeń kontrolno-pomiarowych, a także dokonywania analiz badań chemicznych i zarządzania zarówno projektami biznesowymi, jak i zasobami ludzkimi.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Tryb i typ studiów

 

Studia na kierunku Biznes chemiczny możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Trójmieście na kierunku biznes chemiczny to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianych nauk chemicznych oraz wiedzy z dziedziny prowadzenia i funkcjonowania biznesu.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu formulacji oraz syntezowania produktów z branży chemicznej, optymalizowania procesów produkcyjncyh, analizowania oraz interpretowania badań chemicznych, a także operowania zaawansowanym sprzętem kontrolno-pomiarowym stosowanym i wykorzystywanym w branży chemicznej.

Studenci nauczą się również projektowania oraz implementowania nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w start-upach, projektowania zaawansowanych procesó technologicznych, zarządzania, a także poznają normy prawne, które obowiązują w dziedzinie chemii oraz ekonomii.

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek biznes chemiczny:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Gdański (Wydział Chemii UG) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIZNES CHEMICZNY W TRÓJMIEŚCIE?

Studia na kierunku Biznes chemiczny trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Biznes chemiczny w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIZNES CHEMICZNY W TRÓJMIEŚCIE?

Uczelnie w Trójmieście kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku Biznes chemiczny posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk chemicznych, a także umiejętności zarządzania zarówno zasobami ludzkimi, jak i projektami biznesowymi w branży chemicznej mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją środków ochrony roślin, środków czystości, kosmetyków lub przetwórstwem odpadów, w sektorze chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym, spożywczym czy agrochemicznym, a także na takich stanowiskach jak na przykład specjalista do spraw Human Resources (HR) w branży chemicznej, pracownik administracji rządowej, czy też pracownik w różnych ośrodkach i instytutach badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biznes chemiczny:

 • specjalista ds. analiz chemicznych w sektorze petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym lub agrochemicznym ,
 • pracownik małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją środków czystości, środków ochrony roślin, kosmetyków czy przetwórstwem odpadów ,
 • pracownik instytutów badawczych ,
 • pracownik administracji rządowej ,
 • pracownik administracji samorządowej ,
 • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych ,
 • ośrodkach naukowo-badawczych ,
 • własna działalność gospodarcza ,
 • menadżer w przedsiębiorstwach chemicznych ,
 • pracownik akademicki ,
 • kontroler jakości ,
 • specjalista ds. HR w branży chemicznej .

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biznes chemiczny Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Biznes chemiczny w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Biznes chemiczny w miastach

Nadchodzące wydarzenia