Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

07.02.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologiczno- polityczne aspekty dzieciństwa
 • wiedza polonistyczna dla wczesnej edukacji
 • wiedza matematyczna dla wczesnej edukacji
 • wiedza muzyczna dla wczesnej edukacji
 • historia dzieciństwa i wczesnej edukacji

 

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną można zaliczyć do grona najważniejszych kierunków studiów, ponieważ jej założeniem jest wykształcenie nauczycieli najmłodszych, a więc ludzi dla nich bardzo istotnych i mających olbrzymi wpływ na ich wychowanie. Kierunek Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oferuje Uniwersytet Gdański. Jest ona prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim przygotowuje do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I- III. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności metodyczne oraz kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji. Ponadto, program kształcenia poszerzony jest o zagadnienia alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: socjologiczno- polityczne aspekty dzieciństwa, wiedza polonistyczna dla wczesnej edukacji, wiedza matematyczna dla wczesnej edukacji, wiedza muzyczna dla wczesnej edukacji, historia dzieciństwa i wczesnej edukacji, teoretyczne podstawy kształcenia, psychologiczne koncepcje rozwoju dzieci, pedagogika rodziny, teoretyczne podstawy wychowania i opieki, edukacja domowa, edukacja małego dziecka, modele wczesnej edukacji, współpraca z rodzicami uczniów, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, multimedialna kultura w edukacji szkolnej.

Rozwijaniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy służą nie tylko zawarte w programie zajęcia. Studenci mogą uczestniczyć także w pracach kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej, praktykach w placówkach edukacyjnych, działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego, czy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I- III.

 

Opinie

Gdańsk jak na stolicę regionu przystało oferuje wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku liczne grono kandydatów obiera największe miasto Pomorza jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Justyna, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Uniwersytet Gdański jest uczelnią znaną. Zajęcia prowadzą tutaj specjaliści, mający ogromne doświadczenie, zatem nauka pod ich skrzydłami jest czymś wyjątkowym. To świetna uczelnia, którą polecam wszystkim przyszłym nauczycielom i pedagogom.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UG:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstaw filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej,
 • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia,
 • współczesnych badań nad dzieciństwem,
 • głównych środowisk wychowawczych,
 • pedagogiki rodziny,
 • terapii pedagogicznej,
 • struktury i funkcji systemu edukacji oraz alternatywnych form edukacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)