Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika wczesnej edukacji

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Pedagogika wczesnej edukacji – Uniwersytet Gdański

Studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika wczesnej edukacji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • strategie metodologii ilościowej i jakościowej
 • wczesna edukacja przyrodnicza i eksperymentowanie
 • wczesna edukacja zdrowotna i fizyczna
 • ocenianie szkolne
 • psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej

 

Rozwijanie pasji i zainteresowań u dziecka to niezwykle ważne zadanie. Nakierowanie najmłodszych na konkretną ścieżkę może owocować w przyszłości wieloma umiejętnościami, talentami i osiągnięciami. Wybór odpowiednich dla dziecka zajęć nie jest łatwą sprawą i powinien opierać się na kilku założeniach, w tym nieobciążaniem nadmierną ilością, gdyż mogłoby to prowadzić to szybkiego zniechęcenia. Wczesna edukacja to dość delikatna sprawa. Mogą się o tym przekonać ci, którzy wybiorą kierunek Pedagogika wczesnej edukacji, który prowadzony jest na Uniwersytecie Gdańskim na studiach drugiego stopnia.

Kształcenie na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia doskonalenie i rozwijanie kompetencji pedagogicznych nabytych na studiach pierwszego stopnia, istotnych z perspektywy pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej. Studenci pogłębiają wiedzę w zakresie znajomości teorii pedagogicznych, nazywania i opisywania problemów edukacyjnych występujących w środowisku lokalnym oraz w skali makrospołecznej, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, jak również planowania praktyki pedagogicznej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: teoretyczne podstawy kształcenia, strategie metodologii ilościowej i jakościowej, wczesna edukacja przyrodnicza i eksperymentowanie, wczesna edukacja zdrowotna i fizyczna, ocenianie szkolne, psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej, metody terapii pedagogicznej, analiza doświadczeń pedagogicznych, elementy psychopatologii, terapia zaburzeń emocji i socjoterapia, emisja głosu, rozwijanie kreatywności uczniów klas 1- 3, diagnoza logopedyczna.

A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki wczesnej edukacji na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach jako nauczyciel oraz szkołach podstawowych jako nauczyciel klas 1-3 .  

 

Opinie

Gdańsk jak na stolicę regionu przystało oferuje wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku liczne grono kandydatów obiera największe miasto Pomorza jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę wczesnej edukacji? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Oliwia, studentka Pedagogiki wczesnej edukacji mówi:

„Uniwersytet Gdański jest uczelnią, która proponuje ciekawe kierunki o nowoczesnych programach. Wybór dyscyplin jest tutaj tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI - ważne informacje

Pedagogika wczesnej edukacji studia Gdańsk

Pedagogika wczesnej edukacji studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę wczesnej edukacji na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teoretycznych podstaw kształcenia,
 • metod terapii pedagogicznej,
 • psychologii rozwojowej,
 • terapii zaburzeń emocjonalnych,
 • psychopatologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika wczesnej edukacji:

Absolwent kierunku Pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • klasach 1- 3 szkół podstawowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)