Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

27.01.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Antropologia chrześcijańska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Języki obce
 • Katolicka nauka społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Ochrona własności intelektualnej

 

Praca socjalna jest działalnością mającą na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego oraz poprawę pozycji społecznej. Wykonywanie obowiązków w zakresie pracy socjalnej wymaga wiedzy o ludzkim rozwoju i zachowaniu, o instytucjach społecznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz o współzależnościach pomiędzy tymi czynnikami. Aby nabyć tę szeroką wiedzę należy udać się na odpowiednie studia. Dokąd? Do Krakowa, na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Kształcenie na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru socjologii, psychologii, pedagogiki, psychiatrii, gerontologii, jak również metodyki pracy z rodziną wieloproblemową.

 

Nabywane umiejętności

Praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to kierunek, dzięki któremu studenci mogą pozyskać wiedzę, poznać profesjonalne techniki oraz rozwinąć w sobie konkretne cechy osobowości. Pozyskują umiejętności komunikacyjne, umiejętności odpowiedzialnego działania, rozwiązywania konfliktów. Uczą się pracować z osobami chorymi psychicznie, osobami starszymi, a także osobami z niepełnosprawnościami. Ponadto, rozwijają kompetencje niezbędne do pracy z rodziną i dziećmi.

 

Praca po studiach

Posiadając dogłębną wiedzę i różnorodne umiejętności, absolwenci Pracy socjalnej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach dla osób uzależnionych, ośrodkach dla uchodźców, zakładach karnych.

 

Opinie

Studia w Krakowie to niezwykle szeroki obszar zarówno kształcenia, jak i możliwości zawodowych. Każdego roku krakowskie uczelnie wybierane są przez liczne rzesze kandydatów, a jednym z jaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie miasta jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Czy planując studiować Pracę socjalną warto zwrócić uwagę na tę uczelnię? Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Martyna, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to wyjątkowy kierunek. Studia polegają nie tylko na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ale także rozwijaniu w sobie konkretnych cech, bez których praca w tym obszarze jest po prostu niemożliwa. UPJP2 daje nam szansę być nie tylko wykwalifikowanym pracownikiem socjalnym, ale także dobrym człowiekiem, zwracającym uwagę na problemy innych.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
 • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wsparcia,
 • placówkach dla osób uzależnionych,
 • ośrodkach dla uchodźców,
 • zakładach karnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)