Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

28.03.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych 2022

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Balticum w Szczecinie to studia jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, ponieważ uczy tych, którzy w przyszłości zajmą się wychowaniem przyszłych pokoleń. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie jest to łatwa dziedzina i wymaga ona nie tylko determinacji w zdobywaniu wiedzy, ale i konkretnych cech osobowości. Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek? Przede wszystkim osoby otwarte, empatyczne i opiekuńcze. Cierpliwe i odpowiedzialne, a także kreatywne i potrafiące indywidualnie podchodzić do każdego człowieka. To właśnie na nich czeka Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych.

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych umożliwia pozyskanie praktycznej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, stanowiącej fundament pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie edukacyjnym. Studenci poznają metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych, odpowiednich do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Ponadto, nabywają kompetencji komunikacyjnych i rozwijają umiejętności współpracy z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych nabywają umiejętności planowania i organizowania procesów edukacyjnych w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych. Uczą się realizować zadania o charakterze wspierającym zarówno dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, jak i dzieci uzdolnionych, jak również sprawdzać ich osiągnięcia edukacyjne oraz projektować działania terapeutyczne. Ponadto, zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie metod wczesnego wspierania rozwoju dziecka, metod integracji sensorycznej oraz metod relaksacyjnych.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzą do wykonywania zawodów nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych.

 

Opinie

Studia w Szczecinie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych opinie? Oliwia, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych jest nowoczesną uczelnią, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. To miejsce dla osób kreatywnych, pomysłowych i ciekawych świata i ludzi.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Szczecin

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w CB Szczecin:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych,
  • prawidłowej komunikacji,
  • współdziałania z dziećmi oraz ich rodzicami i opiekunami,
  • planowania i organizowania procesów edukacyjnych,
  • projektowania działań terapeutycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych znajdzie zatrudnienie jako:

  • nauczyciel,
  • pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Komentarze (0)