Studia pedagogiczne Szczecin

Studia pedagogiczne Szczecin

Studia pedagogiczne Szczecin

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Szczecinie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Studia pedagogiczne w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie są Studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W SZCZECINIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W SZCZECINIE

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Szczecinie

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego, a na pytanie: jaki przedmiot jest najważniejszy i który liczy się najbardziej, należy odpowiedzieć: każdy. Dobry pedagog powinien szukać wielu dróg rozwiązywania problemów i posługiwać się językiem dostosowanym do swojego rozmówcy, dlatego warto przyłożyć się do wszystkich przedmiotów. Zatem, na dobrym poziomie zdajemy język polski, język obcy nowożytny, oraz dowolnie wybrany przedmiot. Najlepsze wyniki przybliżają nas do wybranego kierunku studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia pedagogiczne niestacjonarne w Szczecinie

Można śmiało założyć, że studia pedagogiczne zawsze będą cieszyły się zainteresowaniem. Między innymi na podstawie takiego założenia studia w tym zakresie stanowią obowiązkowy element ofert dydaktycznych wielu szkół wyższych. Czy przekłada się to na dostępność tych studiów w formie niestacjonarnej?

W Szczecinie każdy, kto planuje pozyskać wysokiej jakości wykształcenie w przestrzeni pedagogicznej, na dodatek na studiach niestacjonarnych, otrzyma ku temu bardzo dobre warunki. Czym różnią się pedagogiczne studia w Szczecinie prowadzone w formie stacjonarnej od tych prowadzonych w formie niestacjonarnej?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że studia stacjonarne to studnia dzienne, a więc zajęcia w ich ramach prowadzone są od poniedziałku do piątku, od godzin porannych. Studia niestacjonarne zaś dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Wieczorowe odbywają się od poniedziałku do piątku, ale jak sama nazwa wskazuje od godzin popołudniowych, a studia zaoczne realizowane są w weekendy, zazwyczaj co dwa albo trzy tygodnie.

Po krótkim wyjaśnieniu można zaznaczyć, że bardzo często oferty edukacyjne studiów niestacjonarnych niemal automatycznie tłumaczone są przez uczelnie jako studia zaoczne. Spowodowane jest nikłą ofertą kształcenia wieczorowego, bądź brak takiego trybu nauczania. Studia pedagogiczne realizowane w formule niestacjonarnej mają swoje zalety, na czele z taką, iż jeszcze podczas studiów można zdobywać cenne doświadczenie. Niemała część studentów wybiera taką możliwość podejmując pracę, nawet w dziedzinie swojego kształcenia.

czytaj dalej studia pedagogiczne niestacjonarne (zaoczne) w Szczecinie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W SZCZECINIEPOLECANE DLA CIEBIE

STUDIA PEDAGOGICZNE W SZCZECINIE - PODYPLOMOWE

D
E
G
I
K
L
N
O
P
S
T
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Szczecinie?

Studia pedagogiczne to poznawanie drugiego człowieka, obserwacja jego rozwoju i procesu edukacji. W czasach, w których coraz mniej czasu poświęcamy sobie nawzajem, a słowo „empatia” zdaje się tracić na znaczeniu, siła studiów pedagogicznych wzrasta. Studia pedagogiczne w Szczecinie to okazja do odwrócenia negatywnego procesu i wprowadzenia porządku oraz zwyczajnych, podstawowych, ludzkich elementów życia w środowisku.

Studia pedagogiczne to możliwość zadawania pytań: Jak wspierać rozwój dziecka? Jak pomóc tym dorosłym, którzy nie potrafią się odnaleźć? Jakich narzędzi użyć, aby kolejnym pokoleniom było łatwiej dostosować się do panujących warunków? Jeśli nosisz w sobie takie i podobne pytania, a otaczający Cię świat i jego charakter budzi w Tobie choć cień wątpliwości, to studia pedagogiczne są właśnie dla Ciebie!

Bycie pedagogiem wymaga silnego kręgosłupa moralnego i wiary we własne przekonania, bo wykonywanie tego zawodu to misja. Niełatwa, ale niezwykle ważna i bardzo potrzebna. Będziesz się uczyć, aby uczyć innych. Będziesz poznawać samego siebie, aby poznawać innych. Dlatego opuszczając mury uczelni musisz być przekonany o wartości swojego wykształcenia i sile swoich umiejętności. Sprawdź co zyskasz dzięki studiom pedagogicznym w Szczecinie.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Szczecinie

Powiedzieć, że po studiach pedagogicznych pracuje się z dziećmi, młodzieżą, bądź dorosłymi to nic nie powiedzieć. Ilość specjalności w zakresie pedagogiki świadczy o tym, że zapotrzebowanie na specjalistów w tym kierunku jest duże i co równie ważne, specjalistów o różnych kwalifikacjach kierunkowych.

Warto być dobrym fachowcem w swojej dyscyplinie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby tych dyscyplin mieć więcej w swojej praktyce zawodowej. Świat się zmienia, a ludzie wraz z nim; pojawiają się choroby cywilizacyjne, zachowania negatywne, których jeszcze pół wieku temu nikt nawet nie potrafił nazwać. Ilu ludzi tyle obszarów do pracy.

Pod studiach pedagogicznych możesz pracować w żłobku, przedszkolu, bądź szkole. Możesz pracować nad harmonijnym rozwojem dziecka, lub zapobiegać negatywnym zjawiskom, które po latach mogą wpływać na życie w społeczeństwie. Możesz pracować z tymi, którzy potrzebują więcej uwagi i tylko tacy jak Ty mogą ją dać.

Coraz popularniejszym miejscem zatrudnienia absolwentów studiów pedagogicznych są prywatne ośrodki edukacyjne i poradnie pedagogiczne, wspierające rodziców w problemach wychowawczych. Możesz pracować z osobami dorosłymi, które nierzadko potrzebują więcej pomocy niż dzieci.

Placówkami do tego przeznaczonymi są jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, ośrodki wsparcia, placówki dla osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, zakłady karne i tym podobne. Ludzie zawsze będą borykać się z problemami i zawsze będą potrzebni ci, którzy udzielą im pomocy i wsparcia.

Studia pedagogiczne w Szczecinie to taka różnorodność wiedzy, że praca może czekać na Ciebie także w innych miejscach, na przykład w biznesie. A dlaczego? Bo dobry pedagog potrafi obserwować zachowania innych i nierzadko przewidzieć ich następny krok, zatem w czasach egzystencji korporacji absolwent studiów pedagogicznych znalazłby zatrudnienie w takim zespole ludzi. Jak widać, możliwości jest wiele. Tak wiele i specjalności, w których można się kształcić. Którą drogą pójść i jakie kierunek zawodowy wybrać, zależy już tylko od Ciebie.

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnia publiczna, czyli Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim o dużych tradycjach w zakresie pedagogiki. Tutaj, na Wydziale Humanistycznym, możecie rozpocząć studia pedagogiczne na następujących kierunkach:

 • Pedagogika (profil ogólnoakademicki) – studia I i II-stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnością: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.
 • Pedagogika (profil praktyczny) – studia I- stopnia, prowadzone w trybie niestacjonarnym, ze specjalnościami: edukacja elementarna i integracyjna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
 • Pedagogika specjalna – studia I- stopnia, prowadzone w trybie niestacjonarnym, ze specjalnościami: logopedia szkolna i pedagogika wczesnej edukacji oraz edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pedagogika wczesnej edukacji.
 • Praca socjalna – studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

dowiedz się więcej 

Oferta studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, na Uniwersytecie Szczecińskim przedstawia się następująco:

 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W SZCZECINIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnia niepubliczna, czyli Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie również proponuje ofertę kształcenia z zakresu studiów pedagogicznych. Studia dostępne są na kierunku:

 • Pedagogika – studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: asystent rodziny, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego. Partnerami kierunku są: Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Szczecinie, Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

 


SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA PEDAGOGICZNE

Drugą niepubliczną uczelnią, która w programie nauczania oferuje studia pedagogiczne jest Szczecińska Szkoła Wyższa. Kandydaci na studia mogą wybrać dwa kierunki z tej dziedziny:

 • Pedagogika- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • Praca socjalna- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Asystent rodziny, Wsparcie środowisk senioralnych, Asystent osoby starszej.

W ofercie studiów podyplomowych znajdują się dwa kierunki nauki:

 • Praca socjalna, podzielona na kategorie specjalności: Animacja społeczna, Animator życia seniora, Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego, Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny, Gerontologia społeczna i pomoc seniorom, Integracja społeczna, Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Metodyka pracy kuratora sądowego, Opiekun do realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, Poradnictwo i praca socjalna na rzecz imigrantów, Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej, Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień, Streetworking- praca socjalna w środowisku lokalnym
 • Pedagogika i pedagogika specjalna, podzielona na kategorie specjalności: Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej, Edukacja dla bezpieczeństwa, Doradztwo zawodowe i rozwój kariery, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Kurator sądowy, zawodowy i społeczny, Mediacje i negocjacje, Oligofrenopedagogika- edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oligofrenopedagogika- edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z arteterapią, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna, Poradnictwo międzykulturowe, Psychologiczno- pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela, Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, Socjoterapia, Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu, Szkolny doradca zawodowy, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Wczesne nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, Wiedza o kulturze dla nauczycieli, Wychowanie do życia w rodzinie.

 


WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI W SZCZECINIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Kolejnym punktem na edukacyjnej mapie stolicy województwa zachodniopomorskiego jest Wyższa Szkoła Integracji, w ofercie której także widnieją studia pedagogiczne. Uczelnia proponuje kandydatom kierunek:

 • Pedagogika- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i resocjalizacyjna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja kosmetologiczna, Edukacja dietetyczna.

W gronie kierunków na studiach podyplomowych znajdują się:

 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Edukacja elementarna: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • -systent seniora.

 


WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Inną uczelnią niepubliczną, która prowadzi kształcenia na studiach pedagogicznych jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zainteresowani nauką znajdą tutaj następujące kierunki studiów:

 • Pedagogika – studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, Edukacja dorosłych z gerontologią, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno- kompensacyjną, Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym.

W ofercie studiów podyplomowych znajdują się kierunki takie jak: Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika tańca, Logopedia szkolna- terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, Przygotowanie pedagogiczne, Resocjalizacja i socjoterapia, Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka, Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną, Wychowanie do życia w rodzinie, Zapobieganie agresji i przemocy w szkole, Zarządzanie oświatą.

 

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)